TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

Explore BusinessNorway.com
Login

Framtidens resursanvändning har oändliga möjligheter

den 20 februari, 2020
By The Explorer
tommer01_resized.jpg

Borregaard

Hållbar resursanvändning blir allt viktigare. Lyckligtvis är Norges lager av naturresurser fulla till brädden av förnybar potential.

I alla tider har människor skördat naturens överflöd, och fram till vårt moderna samhälle har resurserna från naturen varit tillräckliga. Nu har vi blivit medvetna om att det är möjligt att skörda för mycket och därmed förstöra naturen genom överexploatering och nedsmutsning. Hållbar utveckling och resursutnyttjande på naturens villkor blir allt viktigare.

Norge är ett land med god tillgång till biologiska resurser och naturresurser. De mest kända är fisk, olja och gas, mineraler, skog och vattenkraft. Men det gröna skiftet har fått oss att ompröva hur vi använder landets naturresurser i hållbara kretslopp. Här är några av de mest spännande initiativen inom utnyttjandet av Norges biologiska resurser och naturresurser just nu.

glitne_hovedbilde-fotograf-arve-ullebo_edited.jpg

Landbaserade Glitne-fiskodlingar för hälleflundra.

Arve Ullebø

Kända resurser får nya användningsområden

Norge har stora havsområden och stor kompetens inom vattenbruk. Idag är Norge världens näst största nation inom fisk och skaldjur efter Kina, med stor potential att vidareutveckla havsindustrin.

En spännande vidareutveckling kallas ”integrerat multitrofiskt vattenbruk”, vilket innebär att nya typer av biomassa produceras i fiskodlingar. Lerøy och Bellona har grundat företaget Ocean Forest, som använder utsläpp av fosfor, kväve och CO₂ från fiskodling för att odla alger och musslor. Detta är ett bra exempel på cirkulär ekonomi i praktiken, med hållbar livsmedelsproduktion och minskade klimatutsläpp som bonus.

När det gäller andra naturresurser har oljeindustrin gett Norge viktiga erfarenheter och teknik som kan användas vid bland annat mineralutvinning – en resurs som kan bli en mycket viktig exportvara för Norge. Tekniken som krävs för att genomföra ett grönt skifte använder i hög grad mineraler och sällsynta jordartsmetaller. Dessa behövs vid tillverkning av solceller, vindkraftverk, elbilar, smartphones, batterier och kraftledningar.

NorSun_nsc-0292_cropped.jpg

NorSun

NorSun är en ledande norsk tillverkare av högeffektiva kiselskivor för solenergi. Kiselskivorna är byggstenarna i solceller, som i sin tur är byggstenarna i solpaneler. Tillverkning av solpaneler har högt exportvärde.

Oljebaserade kemikalier används fortfarande i många produkter, exempelvis lim, ytbehandlingar, kosmetika, rengöringsmedel och förpackningar. Nu ser dock flera norska företag potentialen i att ersätta petroleumbaserade tillsatser med biomassa av trä – en resurs vi har gott om här i Norge. En av aktörerna är Borregaard, som driver världens mest avancerade bioraffinaderi. Företaget har som mål att leverera gröna och hållbara lösningar som bygger på förnybara råvaror och unik kompetens. Med hjälp av naturliga råvaror tillverkar Borregaard Exilva: ett kraftfullt tillsatsmedel av cellulosa från skandinaviska skogar. Produkten är världens första kommersiellt tillgängliga tillsatsmedel av cellulosafibrer.

Nicolas Tourrenc_8453.jpg

Nicolas Tourrenc

Utnyttja hela råvaran

Med ny kunskap och teknik kan naturresurser som idag inte utnyttjas bli en källa till nya industrier. Inom den marina industrin samlar till exempel näringslivsklustret Blue Legasea, som är ett av Norwegian Centres of Expertise (NCE), erfarenheter, resurser och kunskaper från alla delar av den marina värdekedjan. De kommer att göra Norge ledande inom hållbart värdeskapande som bygger på fullständigt utnyttjande av marina råvaror. Mobile SeaLab är ett SINTEF-laboratorium som arbetar för att utnyttja marina råvaror. Mobile SeaLab innehåller en liten, komplett fabrik för utvinning av olja, proteinrika fraktioner och andra näringsämnen från fiskeindustrins restråvaror.

Det norska jordbruket producerar årligen cirka 415 000 ton restråvara. Stora delar går till djurfoder, men användningsområdena kan utökas betydligt. Norilia har redan nått framgångar genom att tillverka värdefulla produkter av sådant som tidigare varit avfall: skinn, naturlig tarm, ull och köttrester. Genom att använda så mycket som 150 000 ton plusprodukter från Nortura har de uppnått en årlig omsättning på 500 miljoner norska kronor, med en exportandel på hela 70 procent.

Norilia har dessutom samarbetat med bioteknikföretaget Biovotec och livsmedelsforskningsinstitutet Nofima. Tillsammans har de börjat utnyttja det tunna membranet på insidan av äggskal för att utveckla ett plåster som kan bidra till att få kroniska sår att läka. Även Stathelle-företaget Norner har utmärkt sig genom innovativ användning av restråvaror. De har börjat utveckla biokompositplast av potatisskal.

Nofima_eggeskall_cropped.jpg

Jon-Are Berg-Jacobsen

Återvinning och återanvändning håller resurserna i omlopp

Användningen av biologiska resurser och naturresurser är inte nödvändigtvis hållbar i sig själv. För att säkerställa ett hållbart och livskraftigt utnyttjande av naturen måste resurserna hållas i omlopp med hjälp av återanvändning och återvinning. Detta är en av principerna i den cirkulära ekonomin, som gynnar både miljön, samhället och plånboken. Norges näringsliv och industri ligger redan långt framme inom enskilda områdens cirkulära ekonomi, och många företag har tagit viktiga initiativ.

Ett av dem är N2 Applied, som arbetar med lösningar för återvinning av ammoniak inom jordbruket. Genom att utvinna ammoniak ur avföringen från de egna korna kan jordbrukare producera gödsel av hög kvalitet. Resultatet är en “win-win-win”-lösning med lägre utsläpp av växthusgaser från djuren, ökad resurseffektivitet och minskade kostnader. Viktiga idéer och möjligheter att tillämpa den cirkulära ekonomin finns också på studentnivå. Studentföretaget Plarva Solutions SB är ett bioteknikföretag som arbetar med att lösa det enorma problem som marin nedskräpning och plastföroreningar utgör. De använder larver som utsöndrar ett särskilt enzym som bryter ner plasten så att den kan användas som biobränsle.

n2applied_mokk.jpg

N2 Applied