TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Friskare ålderdom med norsk teknik

den 20 februari, 2020
By The Explorer
KOMP-5_cropped.jpg

KOMP/No Isolation

Äldre drabbas ofta av kroniska krämpor och åldersrelaterade sjukdomar. Ny norsk teknik ger bättre behandlingar – och sparar på de offentliga resurserna.

Vi lever allt längre. Det är goda nyheter – men det innebär också att sjukvården får fler patienter utan att budgeten nödvändigtvis ökar. I Norge möts den här utmaningen i allt högre grad med bättre och effektivare teknik.

Här är några av de främsta norska innovationerna som ger patienterna ett bättre och friskare liv.

Dignio: Fjärruppföljning som ger frihet och trygghet

När patienterna blir äldre behöver de oftast mer frekvent uppföljning från sjukvården. Blodprover och lungprover måste tas regelbundet och medicineringen blir en daglig rutin.

Detta är både en belastning för patienten själv, som måste strukturera mer av vardagen kring möten med sjukvården, och för sjukvården som måste lägga tid och resurser på rutinmässig uppföljning av patienter.

Norska Dignio har dock utvecklat en lösning som gör det möjligt för patienten att sköta mycket av uppföljningen hemifrån, utan att behöva ta sig till den lokala vårdcentralen.

Företaget har utvecklat utrustning som patienten själv kan använda för att mäta temperatur, blodtryck, syrenivå, blodsocker, vikt samt lungornas funktion och kapacitet. Resultatet skickas automatiskt till MyDignio-appen, som både patienten och sjukvårdspersonalen har tillgång till. Vid behov tar läkaren eller sjuksköterskan kontakt med patienten för att diskutera testerna.

Medido-small-size-7661_cropped.jpg

Patienterna får rätt dos av läkemedlet vid rätt tidpunkt med den automatiska medicindispensern från Dignio.

Dessutom levererar Dignio utrustning för fjärruppföljning av medicinering. Detta innebär att patienterna får medicindispensrar som ger påminnelser och doserar rätt mängd läkemedel vid den angivna tidpunkten.

Den här lösningen används redan i Bergen, Norges näst största kommun. Där kan sjuksköterskan Lisbet Mortensen vid kommunens insatscentral berätta om goda erfarenheter.

– Vi hade en patient som berättade att han fått tillbaka sin vardag, säger hon.

– När han fick en automatisk medicindispenser kunde han själv hantera medicinerna. Genom att få påminnelser på fasta och korrekta tider har hans hälsa gradvis förbättrats, och nu kan han leva ett självständigt liv.

– För oss innebär det att vi inte behöver involvera hemtjänsten för att se till att patienterna tar sina mediciner, säger Mortensen.

Dessutom har det varit till stor hjälp för de anhöriga.

– Många har känt att de inte har haft kapacitet att hjälpa sina närmaste, men medicindispensern har gett dem trygghet och möjlighet till uppföljning utan att behöva involvera sjukvårdspersonal. Det har också gett dem frihet i vardagen, säger hon.

RoomMate: Gör patienterna trygga i sina egna hem

Äldre patienter med demens eller muskelförtvinande sjukdomar måste ofta vara under ständig övervakning av antingen släktingar eller sjukvården. Det är påfrestande för patienten, som får mindre privatliv, för släktingarna som får lägga tid och energi på att hjälpa till och för sjukvården som får använda stora resurser.

Lyckligtvis finns det alternativ. Norska RoomMate har utvecklat en lösning med sensorer och ett varningssystem som placeras i patientens rum eller hem. Detta gör att sjukvårdspersonalen får reda på om patienten ramlar utan att behöva vara fysiskt närvarande.

I Bamble, en norsk kustkommun med 14 000 invånare, har RoomMate använts i mer än fyra år.

– Det började med en enda patient med ALS. Den anhöriga var för orolig för att lämna hemmet. Därför installerade vi två RoomMate-sensorer. Detta innebar att patienten fick en mer förutsägbar vardag och mycket större frihet, säger Nicolai Welfler, välfärdsteknisk rådgivare i Bamble kommun.

Inte nog med att patienten direkt fick ett bättre liv – kommunen sparade också en vårdhemsplats.

– Med RoomMate kunde patienten bo hemma i ytterligare två år. Därmed har vi skjutit upp en vårdhemsplats i två år och undvikit en kostnad på 1,8 miljoner, säger han.

Efter de lyckade erfarenheterna från den första patienten använder Bamble nu RoomMate i stor skala.

– Vi använder RoomMate hos flera demenspatienter som bor hemma, och undersöker om vi kan använda det på vårdhemmen. Då får nattpersonalen ett verktyg som gör dem tryggare. De får bättre överblick och patienterna får färre störningar, säger Welfler.

Om någon skulle vara orolig för att RoomMate inkräktar på integriteten kan Welfler lugna dem:

– Tekniskt sett sker allt på plats: ingenting lagras och alla data raderas efter en kort tid. Tekniken används inte för datainsamling eller analyser. Jag skulle vilja påstå att den här lösningen har mycket mindre inverkan på integriteten än om det måste finnas personal på rummet eller i patientens hem hela tiden, avslutar han.

KOMP: Bekämpar ensamhet hos äldre

Vilken hälsoeffekt har en pratstund med mormor? När vi blir äldre krymper ofta det sociala nätverket: gamla vänner försvinner och familjen är utspridd. Detta kan öka risken för ensamhet, isolering och depression – faktorer som har stort inflytande på både livskvalitet och allmän hälsa.

anne-lise-ryel-kreftforeningen-2016-foto-agnete-brun-1-713x1024_cropped.jpg

Anne Lise Ryel, generalsekreterare för Cancerföreningen.

Agnete Brun

Det finns inget piller som kan ersätta ett aktivt socialt liv, men KOMP från norska No Isolation gör det lätt att få ut så mycket som möjligt av det nätverk man har. KOMP är ett enkelt och intuitivt socialt verktyg. Eftersom många äldre har en hög tröskel för att använda sociala medier är KOMP skräddarsytt för att alla generationer ska kunna delta.

Anne Lise Ryel

Många äldre tycker att den moderna tekniken känns främmande. Men KOMP är så lätt att använda att vi brukar säga att om du kan skilja på höger och vänster, då kan du använda KOMP.

Under de senaste tre åren har Cancerföreningen erbjudit äldre cancerpatienter eller anhöriga att låna KOMP gratis – och de har sett en enorm effekt hos användarna:

– Flera personer som har fått använda KOMP säger att deras liv har förändrats helt. Äldre som har förlorat många vänner har fått ett helt nytt socialt liv, säger Anne Lise Ryel, generalsekreterare för Cancerföreningen.

KOMP är ett mellanting mellan en liten tv och en surfplatta, med en skärm och en volymknapp som också fungerar som strömbrytare. Designen har hämtat inspiration från en gammaldags radio – ett medvetet val för att den ska tilltala målgruppen.

Familj och vänner använder en app för att starta ett videosamtal med KOMP-enheten. Dessutom kan de skicka bilder som visas på KOMP-enhetens skärm under begränsad tid. På så vis blir de äldre mer inkluderade i familjelivet.

Inom Cancerföreningen är de övertygade om att patienterna får ett bättre liv – och kanske håller sig friskare – när de använder KOMP.

– Det är bra att ha ett socialt nätverk. KOMP bidrar till ökad kontakt med familjen, och därmed ökar livskvaliteten. Om du är starkare mentalt blir du starkare fysiskt, och då kan du hantera påfrestningar bättre, avslutar Ryel.