Login

Slik skal norsk landbruk hevde seg ute i verden

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 kooperativer eid av bønder. De jobber for at bøndenes andel av verdiskaping fra de fornybare ressursene i landbruket skal bli så god – og bærekraftig – som mulig.

Les også: Hvordan skal vi få råd til alle fremtidens pasienter?

Hva er de viktigste bærekraftige trendene innen din sektor akkurat nå?

– Skiftet fra fossile ressurser til fornybare ressurser er den viktigste trenden for all bærekraft – uavhengig av sektor. Fornybar energi er viktig og avgjørende, men vi trenger i like stor grad fornybare ressurser til mat og annen vareproduksjon. Vi trenger derfor en mer biobasert økonomi, der sorte karboner må erstattes av grønne karboner fra jord, skog og hav.

– En slik helhetlig tilnærming til bærekraft kjennetegner også norsk landbruk. Folks helse er uløselig koblet til plante- og dyrehelse. I en verden som frykter at flere personer vil dø av antibiotikaresistente bakterier enn av kreft, blir det lagt merke til at Norge bruker ekstremt lite antibiotika, medisin og sprøytemidler i matproduksjonen. Når denne tuftes på flere hensyn enn billigst mulig mat for enhver pris, kan det derfor åpne for nye markeder og økt konkurransekraft.

Les også: Slik gjør The Explorer din grønne løsning synlig

– I Norge har vi lenge drevet matproduksjon under relativt marginale betingelser, og har dermed utviklet et landbruk som har forsøkt å kompensere for de ulemper vi har. Våre særegenheter, kombinert med bruk av ny teknologi, kan vise vei til hvordan matproduksjon under mer krevende og marginale betingelser kan gjennomføres – også i andre deler av verden.

Geiter

Hvilken bærekraftig løsning drømmer du om at finnes om ti år?

– Det jeg drømmer om, er at det blir lønnsomt å produsere mat bærekraftig. Verdens ledere må stikke fingeren i jorda og erkjenne at så lenge det er lønnsomt å velge det som ikke er bærekraftig, så vil forandring ta lang tid – kanskje for lang tid.

– Dersom dagens handelsavtaler gir konkurransekraft til de land og selskaper som produserer på de dårligste standardene for helse, miljø og sikkerhet, må det utvikles nye handelsavtaler som har motsatt effekt. Dette er like mulig å gjennomføre som prinsippet om at forurenser skal betale for forurensninger.

Visste du at Norge driver fiskeoppdrett på land? Les om Glitne her

Ku med byutsikt

Hvordan ser du for deg at The Explorer kan bidra til økt eksport for norske bedrifter?

– I Norge har det aldri vært billig å produsere mat, og landbruket har derfor alltid vært optimalisert for bruk av andre ting enn billig arbeidskraft – og da spesielt kunnskap og teknologi. Framtidig konkurransekraft for oss ligger i at vi har et landbruk som er bygget på de verdier bærekraftmålene er tuftet på.

– Jeg håper The Explorer blir et sted hvor verden kan møte vår unike husdyrgenetikk og nye teknologiske løsninger for effektiv matproduksjon, uten bruk av store mengder medisin og sprøytemidler. Det etableres stadig nye selskaper med nye teknologiske løsninger for en mer bærekraftig matproduksjon i norsk landbruk. Jeg håper disse raskt tar mye plass i The Explorer.

Utforsk spennende løsninger – eller registrer din egen løsning i dag!

Foto av Ola Hedstein: John Trygve Tollefsen