TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

Explore BusinessNorway.com
Login

Slik gjør Bergen byen tilgjengelig for fremtiden – uten å bruke ordet «bilfri»

I mai åpnet det første av det som etterhvert skal bli mange såkalte «mobilpunkter» i Bergen, som første by i Norge.

– Kjernen i tilbudet er faste, reserverte plasser til bildelingsbiler, og da først og fremst de elektriske. I tillegg tilbyr mobilpunktene en rekke andre tilbud som nærhet til kollektiv holdeplass, trygg sykkelparkering, bysykler, ladepunkter og samkjøringsholdeplass, forteller Lars Ove Kvalbein, rådgiver for mobilitet ved Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Les også: Slik bygges nye Asker kommune på FNs bærekraftsmål

Allerede er det to mobilpunkter i drift i Bergen, på Møllendal og Møhlenpris – med 8–9 flere på vei om ikke lenge.

– Hovedpoenget med mobilpunktene er å samle og gjøre synlig og tilgjengelig ulike typer grønne transportalternativer, så disse etterhvert kan bli en reell konkurrent til det å eie og kjøre med privat bil, sier Kvalbein.

Lars Ove Kvalbein, Bergen kommune

Må til om Bergen skal bli utslippsfri

Dette er dermed en viktig brikke på veien mot Bergens vedtatte visjon om et helt utslippsfritt sentrum i 2030. Som mange andre byer, sliter også Bergen i dag med en stor, privateid bilpark, med påfølgende rushtrafikk og luftforurensing.

– Mange kvier seg for å droppe egen bil, ettersom de fortsatt opplever dette som den mest bekvemmelige og trygge måten å reise på. Med nok mobilpunkter på plass, håper vi at folk kan lokkes til å teste dem ut – for så å oppleve at alternativene til egen bil både er trygt og velfungerende i det daglige, sier Kvalbein.

Han forteller at én bildelingsbil anslås å kunne erstatte ti privateide biler. I tillegg viser studier at man totalt kan klare seg med bare tre prosent av dagens bilpark, ettersom de fleste bilene står ubrukt store deler av døgnet.

Har du hørt om ZapCharger? En ny, norsk løsning for å lade flere el-biler samtidig

Mobilpunkt, Bergen kommune

Ønsker ikke helt «bilfri» fremtid

De siste års planer – og debatter – om «bilfrie byer», er han imidlertid ikke bare begeistret for.

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde klart å finne et bedre ord enn «bilfri». Det skaper ofte konflikter og motsetninger som ikke hadde trengt å være der. Byer må gjerne ha bilfrie områder, men de må også kunne brukes av folk flest. Da må man kunne ha tilgang til dem med en eller annen form for motoriserte kjøretøyer, sier Kvalbein.

Paxster er et utslippsfritt kjøretøy for varelevering i byer. Les mer her

For alt han vet, kan dette i fremtiden være selvkjørende, elektriske biler – eller noe helt annet.

– Det største skiftet vil i så fall ikke være at bilene er selvkjørende, men at man har klart å lage et intelligent system for samkjøring – slik at folk gir slipp på privatbilismen. Fremtidens byer tillater ikke at alle skal kjøre rundt alene i egne biler, sier Kvalbein.

Les også: Norge viser vei for elektrifisering av skipsfart

Må gjøre bildeling vanlig og naturlig

Skal byer som Bergen ha et velfungerende og bærekraftig bybilde også i fremtiden, er det derfor helt avgjørende å gjøre bildeling vanlig og naturlig.

– Vi er nå helt i starten av et skifte fra det å eie ting, til å abonnere på tjenester. Med mobilpunktene håper vi at folk kan oppleve at det gjøres noe positivt for å legge til rette for denne overgangen.

Med færre privatbiler i bybildet, vil det også lette på dagens behov for parkeringsplasser.

– Dermed kan man frigjøre byareal verdt milliarder av kroner, plass som kan brukes på helt andre ting. Da begynner det virkelig å bli interessant, sier Kvalbein.

Bergen kommune, mobilpunkt

Samarbeider med andre byer og land

Bergen samarbeider i dag om mobilpunkt-strategien med flere ander byer og regioner i Europa, blant annet via EUs Interreg-prosjekt «SHARE-North».

– I tillegg har vi gått inn i et spennende samarbeid med kollektivselskapet Skyss og mange andre aktører for å gjøre Bergen til den foretrukne labben for å teste ut fremtidens smarte transportløsninger. Vi vant nylig andrepremien i en konkurranse som Samferdselsdepartementet utlyste, og har dermed startkapital til en slik satsing, sier Kvalbein.

Går fremtidens kollektivtransport på vannet? Les om Urban Water Shuttle her

Bergen er også med i arbeidsgruppen for mobilitet i det norske Smart Cities-nettverket, der andre norske byer får dra nytte av mobilpunkt-erfaringene som allerede er på plass.

– Ettersom vi var først ute, har vi selv måttet utvikle ordninger for dette. Hvordan skulle man definere bildeling i regelverket? Hvilke symboler skal brukes på parkeringsplassene? Og hvilken teknologi skal legges til grunn for det hele? Alt dette er ting vi har måttet ta stilling til, og som andre nå kan benytte – både i inn- og utland, sier Kvalbein.

Utforsk flere spennende løsninger i The Explorer – eller registrer din egen løsning i dag!