Login

Mniej zanieczyszczone morza i wybrzeża dzięki ekologicznej żegludze

22 kwietnia, 2021
By The Explorer
Multi_maritime-MM-80.jpg

Egil Ulvan Rederi's LNG-electric cargo ship.

Mimo że transport morski jest najskuteczniejszym środkiem transportu towarowego, emituje on około 940 milionów ton metrycznych CO₂. Stanowi to około 2,5% całkowitej, globalnej emisji.

W 2018 r. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła wstępną strategię ograniczenia ogólnej emisji gazów cieplarnianych w żegludze do 2050 roku o połowę. W tym celu został opracowany harmonogram wdrażania strategii.

Rząd norweski, chcąc być ambitniejszym, stara się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w kraju o co najmniej 50%, dążąc do ograniczenia na poziomie 55% do 2030 r.

Ecosubsea_Natalie Mariell Elholm.jpg

System czyszczenia statków ECOsubsea.

Natalie Mariell Elholm

Pobudzenie przemysłu

W celu ułatwienia zielonej rewolucji w żegludze, sektory prywatny i publiczny Norwegii połączyły siły i ustanowiły Program Zielonej Żeglugi.

Program zaczerpnięto z Doliny Krzemowej, a projekty pilotażowe mają wystartować jak najszybciej. Nowe rozwiązania są szybko wdrażane i rozwijane w ramach bezpośredniego dialogu z klientami.

Do tej pory uruchomiono dwadzieścia projektów pilotażowych na wielką skalę. Obejmują one łódź motorową napędzaną wodorem, zbiornikowiec bunkrowy i hybrydowy tankowiec armatora Teekay, a także dwa projekty w zakresie budowy ekologicznych portów.

teekay_2_edited.jpg

Tankowce Teekay będą wykorzystywać własne spaliny jako paliwo.

Statki bezzałogowe i promy hybrydowe

Kolejnym projektem pilotażowym jest pierwszy na świecie autonomiczny, w pełni elektryczny kontenerowiec Yara Birkeland. Budowa realizowana jest przez norweskiego producenta nawozów Yara, w której KONGSBERG dostarcza wszystkie kluczowe technologie. Wodowanie pierwotnie zaplanowane było na rok 2020, ale projekt został wstrzymany ze względu na pandemię COVID-19.

TE_Solutions_Yara Birkeland_ship_cropped.jpg

Bezemisyjny, autonomiczny kontenerowiec Yara Birkeland.

W przypadku transportu pasażerskiego wymogi dotyczące efektywności energetycznej i emisji są obecnie ważone we wszystkich norweskich przetargach publicznych na promy. Dzięki temu na norweskim wybrzeżu do 2021 roku będzie operowało łącznie 70 promów elektrycznych i hybrydowych.

Wprowadzono również nowe wymogi dla branży rejsów wycieczkowych. Wszystkie statki wycieczkowe i promy pływające po fiordach, które są na liście światowego dziedzictwa, zobowiązane są osiągnąć zerową emisję do 2026 roku.

Wzrost liczby promów elektrycznych wiąże się również z dodatkowymi inwestycjami w zakresie technologii baterii oraz ich ładowania. Przykład stanowi spółka Wärtsilä, która opracowała już bezprzewodowy system ładowania promów elektrycznych w oparciu o przełomowe badania instytutu SINTEF Energy Research.

Wartisila electric ferry charger.jpg

Bezprzewodowy system ładowania promów elektrycznych spółki Wärtsilä.

Nowe paliwa ekologiczne

Wodór stanowi obiecujące paliwo ekologiczne, szczególnie w przypadku żeglugi bliskiego zasięgu, ponieważ wodorowe ogniwa paliwowe generują wyłącznie ciepło i wodę. W ramach Programu Zielonej Żeglugi istnieją dwa projekty pilotażowe, których celem jest budowa statku napędzanego wodorem oraz infrastruktury wodorowej. W oba projekty zaangażowana jest norweska spółka HYON, specjalizująca się w kompleksowych, dostosowanych do potrzeb rozwiązaniach dla szerokiej gamy jednostek pływających.

Elektryfikacja portów

Porty również odgrywają istotną rolę w rozwoju ekologicznej żeglugi. Aby osiągnąć odpowiednią moc, dokujące statki polegają zwykle na nieekologicznych silnikach Diesla. Należy przy tym uwzględnić liczbę statków elektrycznych, wymagających ładowania i okaże się, że wymagana jest elektryfikacja portów.

Dzięki największej w Europie nabrzeżnej instalacji zasilania, port Bergen w zachodniej Norwegii poczynił wielkie postępy w zakresie elektryfikacji. Port wprowadził również nowe narzędzie raportowania środowiskowego mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza przez statki wycieczkowe zacumowane w porcie.

Plug-Zinus_cropped.jpg

Nabrzeżne instalacje zasilania w porcie Bergen.

Kolejną inicjatywą jest przyznanie większym kontenerowcom przedziału czasowego w portach, tak jak ma to miejsce w przypadku samolotów na lotniskach. Norweskie Centrum Ekspertyz (NCE) Maritime CleanTech twierdzi, że zmniejszy to liczbę statków oczekujących poza portami na rozładunek i ponowny załadunek. Konkretny czas przybycia oznacza, że statki mogą łatwiej zaplanować swoją trasę i prędkość, a tym samym osiągnąć najniższą możliwą emisję.

Inicjatywy te stanowią dopiero początek, a ich wyniki mogą pomóc innym krajom osiągnąć cel IMO polegający na zmniejszeniu emisji o 50%. Polityka, regulacje i cele krajowe umożliwiają Norwegii dążenie do ekologicznej żeglugi, a ściśle współpracujące ze sobą sektory publiczne i prywatne pozwalają na znalezienie najlepszych rozwiązań.

stadt_main_cropped.jpg

Układ napędowy typu lean firmy STADT zmniejsza zużycie paliwa i generowane zanieczyszczenia.