TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Vind i seilene for havvind

Til tross for at det skjer mye innen flytende solcelleanlegg og bølgekraft, ligger det største uutnyttede potensialet i havvind, eller offshore vindkraft. Det internasjonale byrået for fornybar energi anslår at det globale potensialet for havvind ligger rundt 100 gigawatt innen 2030, noe som er nok til å dekke det totale energibehovet for 57 millioner husholdninger.

Fellestrekk og erfaring

Produksjon av havvind og offshore olje og gass har minst én ting til felles: Anleggene må tåle ekstreme påkjenninger fra vind og vær.

Norske selskaper er kjent for sine robuste løsninger innen offshore olje og gass. Disse er laget for å fungere optimalt – over lang tid – i det tøffe klimaet som råder i Nordsjøen. Dette er erfaringer disse selskapene nå tar med seg over til havvind-sektoren.

For eksempel har Ulstein skipsbyggeri fått god bruk for sin ekspertise innen spesialfartøyer for offshore olje og gass når de har designet et topp moderne servicefartøy for havvindanlegg. Selskapet designer også skip for legging av kabler og rør til slike anlegg.

Servicefartøyer for havvind

Servicefartøyer for havvind

Ulstein

Fred. Olsen Windcarrier trekker på sin side god nytte av den mangeårige erfaringen til Fred. Olsen-gruppen når de installerer og vedlikeholder offshore vindkraftanlegg. Selskapet har til dags dato installert over 300 vindkraftturbiner i Europa, i tillegg til vindkraftturbinene i det første havvindanlegget i USA.

Transatlantiske fartøyer for havvind

Transatlantiske fartøyer for havvind

Fred Olsen Windcarrier

Endrer spillereglene

Når det kommer til norsk innovasjon innen havvind, skal det godt gjøres å kunne måle seg med Equinor.

I 2017 åpnet selskapet Hywind Scotland, verdens første flytende anlegg for havvind. Med sitt pionerarbeid innen vindturbiner, er det nå mulig å installere disse på dybder ned til 800 meter, samtidig som de kan tåle opptil 20 meter høye bølger. God fleksibilitet og holdbarhet er kritiske momenter for fremtidig utbygging, ettersom 80 prosent av det globale potensialet for havvind ligger på dypt vann.

Equinor driver også tradisjonelle havvindanlegg i Storbritannia, og utvikler i tillegg anlegg i Tyskland og USA. I fjor signerte selskapet også en treårig intensjonsavtale med Petrobas, Brasils statseide energiselskap, om å utvikle landets sektor for havvind.

Hywind Scotland/Equinor

Hywind Scotland/Equinor

Roar Lindefjord/Woldcam

Digital innovasjon

Norske selskaper har mye å tilby også når det kommer til avanserte digitale verktøy.

Kongsberg Digital har for eksempel utviklet systemer som dekker alle aspekter ved driften av havvindanlegg. Programvaren gjør det blant annet mulig å styre et offshoreanlegg som en samlet enhet, i motsetning til styring av hver enkelt turbin.

 EmPower-løsninger for styring av havvindanlegg

EmPower-løsninger for styring av havvindanlegg

Kongsberg Digital

Samtidig tilbyr Vissim Windfarm Solutions digitale verktøy for sporing, koordinering og styring av personell, fartøyer og oppgaver under både konstruksjon og drift av havvindanlegg. Og Shoreline sørger for optimalisert bygging av drift av anleggene, takket være et topp moderne simuleringssystem.

Simuleringssystemer for bygging og optimalisering av havvind

Simuleringssystemer for bygging og optimalisering av havvind

Shoreline

Flytende havvind i Norge

Norge har ingen nasjonal strategi for havvind. Til tross for dette har Equinor og selskapets partnere på feltene Gullfaks og Snorre annonsert planer om å utforske mulighetene for å bygge et flytende havvindanlegg på den norske kontinentalsokkelen.

Målet er å erstatte bruken av gass som kraftkilde på olje- og gassplattformer, noe som vil føre til reduserte utslipp av klimagasser. Opptil 35 prosent av det årlige energiforbruket på feltenes fem plattformer kan bli dekket via dette prosjektet, noe som vil kutte karbonutslippene med rundt 200 000 tonn årlig – tilsvarende utslipp fra 100 000 biler.

Mangfoldet av norske selskaper, løsninger og prosjekter, viser bare hvor mange forskjellige aspekter ved offshore olje og gass som kan komme til nytte også i fremveksten av havvind.

Finn flere innovative grønne løsninger på The Explorer.