Login

Unik kultur for blå vekst

Langs norskekysten vokser det fram et nytt Silicon Valley for blå, bærekraftig industri. Denne veksten ledes av klynger: grupper av bedrifter og institusjoner i geografisk nærhet av hverandre som samarbeider i flere ledd av verdikjeden og bygger på hverandres kompetanse og teknologi.

Norge har flere klynger i verdenstoppen av maritim industri. To av disse er GCE Node, basert i Kristiansand, og Blue Maritime Cluster, som holder til i Ålesund. Begge har status som «Global Centre of Expertise», og har fått kvalitetsstempelet «Cluster Management Excellence Label GOLD».

– Vi har en unik kultur for maritim verdiskapning og innovasjon, konstaterer Per Erik Dalen, CEO i innovasjonsbedriften ÅKP, som driver Blue Maritime Cluster.

Per Erik Dalen CEO ÅKP

Omstilling og blå vekst

Maritime næringer er en av grunnsteinene i norsk økonomi: i Norge jobber 89 000 mennesker i maritime industrier – jobber som bidrar til en omsetning på nesten USD 50 milliarder. I Europa totalt er det snakk om 5.6 millioner jobber og USD 560 milliarder.

Vekstpotensialet i havet er stort; 90 prosent av havdypet er ennå ikke utforsket, og det er store muligheter for utvinning av både mineraler fra havbunnen og næringsressurser. Og havets konstante bevegelse – vind, bølger og tidevann – gir en uuttømmelig, fornybar energikilde.

HI-039520_hoved.jpg

Det er dette potensialet som er grunnlaget for tanken om «blå vekst»: bærekraftig vekst basert på havets ressurser. Det innebærer både etablering og vekst i nye havnæringer og å redusere det økologiske fotavtrykket til etablert maritim industri. I Norge, innebærer blå vekst blant annet å overføre teknologi og kompetanse fra olje- og gassektoren til nye, bærekraftige industrier – noe norske klynger er godt egnet til å gjøre.

– Det er vanskelig for én enkelt bedrift å snu lasset alene, men i Blue Maritime har vi en komplett verdikjede – med design, utstyr, verft og alt sammen – som gjør oss i stand til rask omstilling, sier Dalen i ÅKP.

Også i landbruket samarbeider norske bedrifter om ny teknologi. Les mer her

Blue Maritime Cluster består av flere bedrifter som i utgangspunktet jobbet med utvikling og bygging av fartøy til offshorenæringen, og er dermed i en unik posisjon når det gjelder å utvikle og omstille seg til nye, blå næringer.

– Vi er blant de raskeste i verden på omstilling. Vi er en klynge som tidligere bare jobbet med olje- og gassnæringen, men nå har vi klart å gå tungt inn i andre markeder: havvind, fiskefartøy, cruisemarked, oppdrett og ernæring, sier Dalen stolt.

HI-027922_cropped.jpg

Ledende i «crossover»-innovasjon

Klynger legger til rette for at bedrifter kan samarbeide på tvers av næringer, noe som gir god grobunn for «crossover»-innovasjoner. Anne-Grete Ellingsen, CEO i GCE Node, kan for eksempel fortelle hvordan erfaringer fra olje- og gassnæringen skaper fornybar vekst.

– I klyngen ser vi mye «crossover»-innovasjoner. Ett eksempel er offshorevind, hvor vi bruker mye teknologi som er utviklet for olje- og gassnæringen: blant annet forankringssystemer, hiv-kompenserte gangbruer, sensorikk, styresystemer og betongfundament.

Anne-grete _cropped_ferdig_TEST.jpg

I GCE Node bruker de også blå kompetanse til å fremme grønn vekst, forteller Ellingsen.

– En av våre bedrifter, Qmatec, holder på å levere en geotermisk borerigg til Indonesia, og på den måten hjelpe mange med å fase ut dieselgeneratorer og gå helt og holdent over til fornybar energi.

Visste du at norske bedrifter lager plast av potetskrell? Les mer her

Til land og til havs: norske bedrifters offshore-kompetanse gjør dem godt rustet til å skape en grønn framtid i det blå havrommet. Potensialet er enormt, og klynger som CGE Node og Blue Maritime Cluster er godt i gang med å omsette potensiale til handling.

photo_-roar-lindefjeld-_-woldcam---statoil---hywind-scotland---preparations-for-first-sail-away---1464342_resized.jpg

Hva er blå vekst?

«Blue Growth», eller «blå vekst», er navnet på EUs strategi for bærekraftig vekst i havrommet. Strategien – og termen generelt – innbefatter næringer som akvakultur, kystturisme, marin bioteknologi, hav energi, og mineralutvinning på havbunnen.

Hva er næringsklynger?

Begrepet «industrial cluster», eller «næringsklynge», ble lansert av økonomen Michael Porter i 1990. Det viser til geografiske konsentrasjoner av relaterte bedrifter og institusjoner i en gitt sektor. I følge Porter er klynger viktig for konkurransekraft fordi de øker bedrifters produktivitet, driver innovasjon og stimulere nye næringer.

Utforsk flere spennende løsninger i The Explorer – eller registrer din egen løsning i dag!

Foto, fra topp: Torhild Dahl/Havforskningsinstituttet; Per Erik Dalen, ÅKP/Blue Maritime Cluster; Maria Tenningen/Havforskningsinstituttet; Tonie Leonora Torgimsby/Havforskningsinstituttet; Anne-Grete Ellingsen, GCE Node; Hywind Scotland/Equinor, Roar Lindefjeld/Woldcam.