TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

Explore BusinessNorway.com
Login

Unik kultur for blå vekst

Langs norskekysten vokser det fram et nytt Silicon Valley for blå, bærekraftig industri. Denne veksten ledes av klynger: grupper av bedrifter og institusjoner i geografisk nærhet av hverandre som samarbeider i flere ledd av verdikjeden og bygger på hverandres kompetanse og teknologi.

Norge har flere klynger i verdenstoppen av maritim industri. To av disse er GCE Node, basert i Kristiansand, og Blue Maritime Cluster, som holder til i Ålesund. Begge har status som «Global Centre of Expertise», og har fått kvalitetsstempelet «Cluster Management Excellence Label GOLD».

– Vi har en unik kultur for maritim verdiskapning og innovasjon, konstaterer Per Erik Dalen, CEO i innovasjonsbedriften ÅKP, som driver Blue Maritime Cluster.

Per Erik Dalen CEO ÅKP

Omstilling og blå vekst

Maritime næringer er en av grunnsteinene i norsk økonomi: i Norge jobber 89 000 mennesker i maritime industrier – jobber som bidrar til en omsetning på nesten USD 50 milliarder. I Europa totalt er det snakk om 5.6 millioner jobber og USD 560 milliarder.

Vekstpotensialet i havet er stort; 90 prosent av havdypet er ennå ikke utforsket, og det er store muligheter for utvinning av både mineraler fra havbunnen og næringsressurser. Og havets konstante bevegelse – vind, bølger og tidevann – gir en uuttømmelig, fornybar energikilde.

HI-039520_hoved.jpg

Det er dette potensialet som er grunnlaget for tanken om «blå vekst»: bærekraftig vekst basert på havets ressurser. Det innebærer både etablering og vekst i nye havnæringer og å redusere det økologiske fotavtrykket til etablert maritim industri. I Norge, innebærer blå vekst blant annet å overføre teknologi og kompetanse fra olje- og gassektoren til nye, bærekraftige industrier – noe norske klynger er godt egnet til å gjøre.

– Det er vanskelig for én enkelt bedrift å snu lasset alene, men i Blue Maritime har vi en komplett verdikjede – med design, utstyr, verft og alt sammen – som gjør oss i stand til rask omstilling, sier Dalen i ÅKP.

Også i landbruket samarbeider norske bedrifter om ny teknologi. Les mer her

Blue Maritime Cluster består av flere bedrifter som i utgangspunktet jobbet med utvikling og bygging av fartøy til offshorenæringen, og er dermed i en unik posisjon når det gjelder å utvikle og omstille seg til nye, blå næringer.

– Vi er blant de raskeste i verden på omstilling. Vi er en klynge som tidligere bare jobbet med olje- og gassnæringen, men nå har vi klart å gå tungt inn i andre markeder: havvind, fiskefartøy, cruisemarked, oppdrett og ernæring, sier Dalen stolt.

HI-027922_cropped.jpg

Ledende i «crossover»-innovasjon

Klynger legger til rette for at bedrifter kan samarbeide på tvers av næringer, noe som gir god grobunn for «crossover»-innovasjoner. Anne-Grete Ellingsen, CEO i GCE Node, kan for eksempel fortelle hvordan erfaringer fra olje- og gassnæringen skaper fornybar vekst.

– I klyngen ser vi mye «crossover»-innovasjoner. Ett eksempel er offshorevind, hvor vi bruker mye teknologi som er utviklet for olje- og gassnæringen: blant annet forankringssystemer, hiv-kompenserte gangbruer, sensorikk, styresystemer og betongfundament.

Anne-grete _cropped_ferdig_TEST.jpg

I GCE Node bruker de også blå kompetanse til å fremme grønn vekst, forteller Ellingsen.

– En av våre bedrifter, Qmatec, holder på å levere en geotermisk borerigg til Indonesia, og på den måten hjelpe mange med å fase ut dieselgeneratorer og gå helt og holdent over til fornybar energi.

Visste du at norske bedrifter lager plast av potetskrell? Les mer her

Til land og til havs: norske bedrifters offshore-kompetanse gjør dem godt rustet til å skape en grønn framtid i det blå havrommet. Potensialet er enormt, og klynger som CGE Node og Blue Maritime Cluster er godt i gang med å omsette potensiale til handling.

photo_-roar-lindefjeld-_-woldcam---statoil---hywind-scotland---preparations-for-first-sail-away---1464342_resized.jpg

Hva er blå vekst?

«Blue Growth», eller «blå vekst», er navnet på EUs strategi for bærekraftig vekst i havrommet. Strategien – og termen generelt – innbefatter næringer som akvakultur, kystturisme, marin bioteknologi, hav energi, og mineralutvinning på havbunnen.

Hva er næringsklynger?

Begrepet «industrial cluster», eller «næringsklynge», ble lansert av økonomen Michael Porter i 1990. Det viser til geografiske konsentrasjoner av relaterte bedrifter og institusjoner i en gitt sektor. I følge Porter er klynger viktig for konkurransekraft fordi de øker bedrifters produktivitet, driver innovasjon og stimulere nye næringer.

Utforsk flere spennende løsninger i The Explorer – eller registrer din egen løsning i dag!

Foto, fra topp: Torhild Dahl/Havforskningsinstituttet; Per Erik Dalen, ÅKP/Blue Maritime Cluster; Maria Tenningen/Havforskningsinstituttet; Tonie Leonora Torgimsby/Havforskningsinstituttet; Anne-Grete Ellingsen, GCE Node; Hywind Scotland/Equinor, Roar Lindefjeld/Woldcam.