TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

Explore BusinessNorway.com
Login

Transportsektoren møter fremtiden med klima i førersetet

Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp i Norge, og står for 31 prosent av våre utslipp. Den mest effektive metoden for å redusere disse utslippene er ved elektrifisering – en overgang som krever stor teknologisk nytenkning i alle ledd av transportsektoren.

Her ligger Norge langt fremme. Annenhver bil solgt i Norge ved utgangen av 2018 er elektrisk eller hybrid. Det norske elbileventyret de siste årene har blitt kjent verden over, og det kommer delegasjoner fra alle land for å se hvordan vi har fått dette til i Norge.

yay-17739546-digital_resized.jpg

Samtidig flytter den bærekraftige opprustningen av transportsektoren seg stadig til nye transportmidler. Den maritime transporten gjør gradvis en viktig overgang fra forurensende drivstoff til mer miljøvennlig drivstoff og elektrisitet, og innen passasjertransport bidrar norske aktører med store nullutslippsambisjoner for fremtiden.

Fordelene med en slik overgang er mange. Den nye teknologien bidrar ikke kun til reduserte utslipp, men skal også gi oss et sterkere transportsystem, der bedre fremkommelighet og økt sikkerhet står i fokus.

En maritim revolusjon

Det private og det offentlige har gått sammen og etablert Grønt Kystfartsprogram for å få til en grønn revolusjon i innenlands kystfart. Et av programmets mest ambisiøse prosjekter er Yara Birkeland – verdens første helelektriske og autonome containerskip. Det utslippsfrie skipet, som lanseres i løpet av 2020, skal erstatte 40 000 årlige vognturer med gjødsel fra Yaras fabrikk på Herøya ved Porsgrunn til utskipningsterminalene i Brevik og Larvik. Det sparer oss dermed for et CO2-utslipp på 750 tonn i året. Denne teknologiske nyvinningen er så og si helnorsk, og vil ha en positiv innvirkning på både miljø og helse.

zero-emission-feeder.jpg

I 2020 leveres også de første hybride skytteltankene. Rundt halvparten av oljen fra Nordsjøen fraktes til Storbritannia og Norge ved hjelp av skipene. Med ny teknologi utviklet av Teekay kan de viktige transportmidlene nå bruke sitt eget oljedamputslipp som bensin.

Når det gjelder passasjertransport langs sjøveien, stilles det nå krav om energieffektivisering og lave utslipp i offentlige anskaffelser av ferger i Norge. Takket være dette, blir det totalt 70 helelektriske og hybride ferger langs norskekysten innen 2021. Den første elektriske fergen ble satt på vannet allerede i 2015.

Elektrifisering har også nådd turistindustrien. Sightseeingbåten Future of the Fjords er bygget av Brødrene Aa. Katamaranen rommer 400 passasjerer, og har siden mai 2018 fraktet turister gjennom Sognefjorden – helt utslippsfritt.

fof_main_cropped.jpg

Store ambisjoner for passasjertransport i byer

Ruter er blant de som har satt en tydelig standard for hvordan fremtidens kollektivtransport skal drives på en klimavennlig måte. Ambisjonen deres er at kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal være utslippsfri innen 2028. I løpet av de neste ti årene skal det altså skje en stor omstilling hos alle busser, båter, minibusser og drosjer som kjører for Ruter. Selv kaller de det et ambisiøst, men realistisk mål.

Nå ser man også på mulighetene for å flytte deler av kollektivtransporten ut på vannet. Urban Water Shuttle utvikles av NCE Maritime CleanTech, og blir et transportmiddel med høy hastighet og null utslipp. Vannfartøyet kjører på batteri, og vil kunne bidra til å lette på trafikktrykket i store byer. Ettersom åtte av de ti største byene i verden er kystbyer – og hoveddelen av store innlandsbyer ligger ved elver – vil en slik løsning kunne utgjøre en stor forskjell.

Men gode kollektivtransportløsninger er ingenting uten passasjerer. For at byboere skal parkere bilen og velge kollektivtransport, må det utvikles systemer som gjør det enkelt å reise kollektivt. Entur er en av flere som jobber for dette, ved å samle reisedata fra alle landets kollektivselskap i én base. Med informasjonen lager de reiseplanleggere og lar deg reise over hele landet med samme billett. Og vi har kun sett begynnelsen på hva samlingen av åpen data kan brukes til i fremtiden.

us_1_cropped.jpg

Foto, fra topp: Elektrisk postbil fra Paxster; Smart Charge plattform for elbillading fra Meshcrafts; Yara Birkeland utslippsfri og autonome containerskip; Future of the Fjords utslippsfri sightseeingbåt; smart plattform for infrastrukturdeling fra Urban Sharing.