TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Smarte byer trenger nye transportløsninger

Det finnes ingen fastbestemt definisjon på smarte byer. Men alle disse har likevel noen felleskomponenter, som e-helse, smarte innbyggere, smarte styresett, smartbygg og utstrakt bruk av åpen data. For ikke å glemme en av de aller viktigste komponentene: smart transport.

Byene i tet

I en global målestokk kan Oslo neppe omtales som en verdensmetropol. Med sine godt over 650 000 innbyggere, rommer byen likevel 23 prosent av hele Norges befolkning.

Transportselskapet Ruter har allerede et uttrykt mål om at all kollektivtransport selskapet står for i Oslo og Akershus – inkludert busser, båter, minibusser og taxier – skal være fullstendig utslippsfri innen 2028.

Ruter utvikler i dag selv mange av løsningene selskapet bruker i det daglige, basert på åpen kildekode og hyllevare-systemer – og deler gjerne av sine erfaringer med aktører i andre land.

Norges nest største by, Bergen, er på sin side først ut i landet med et smartby-initiativ basert på smart mobilitet. Takket være ti nylig åpnede «mobilpunkter» knyttes byen tettere sammen for de nær 300 000 innbyggerne.

Kjernen i hvert av disse mobilpunktene består av faste og reserverte parkeringsplasser for brukere av bildelingstjenester – og da fortrinnsvis for elektriske biler. Mobilpunktene er plassert i umiddelbar nærhet til både annen kollektivtransport og samkjøringsholdeplasser, samt at de også tilbyr trygg sykkelparkering, bysykler og ladepunkter for elbiler.

Mobilpunkter i Bergen kommune

Mobilpunkter i Bergen kommune

Innovative transportløsninger

Over hele Norge finner man i dag selskaper som utvikler løsninger som kan bidra til å bygge smartbyer – både i Norge og i resten av verden.

Et av disse er ZAPTEC, som lager ZapCharger – et ladesystem som muliggjør daglig smart lading av opptil 100 elektriske biler, av alle typer, med opptil 60 prosent mer effektivitet enn tradisjonelle ladesystemer. Systemet håndterer samtidig sakte- og hurtiglading, ved å optimalisere strømbruk uten å overbelaste nettet.

Smart lading av elbiler via ZapCharger Pro

Smart lading av elbiler via ZapCharger Pro

Også tjenester for sykkeldeling har sin naturlige plass i en smartby. Gründerbedriften Urban Sharing har utviklet en programvareløsning som gjør sykkeldeling lett tilgjengelig. Denne er allerede tett integrert i hovedstadens offentlige transportsystem via Oslo Bysykkel, tilgjengelig stadig flere steder.

Byer som Edinburgh, Bergen og Trondheim har på sin side implementert et system for smarte hybridlåser fra Urban Sharing. Disse låsene fungerer både i «virtuelle» sykkelstasjoner definert av geofencing-teknologi (et GPS-avgrenset område), så vel som klassiske, fysiske sykkelstasjoner.

Norwegian Centre of Expertise (NCE) Maritime CleanTech står bak nullutslippssatsingen Urban Water Shuttle, som ytterligere åpner slusene for vannbasert mobilitet i byer og tettsteder. Den urbane fergen er batteridrevet, og knytter sammen befolkningen i byer –  uavhengig av et landbasert veinett.

Urban Water Shuttle

Urban Water Shuttle

Åpne data

En effektiv flyt av åpne data er et av premissene for velfungerende smartbyer. De norske myndighetene har derfor opprettet det statlige selskapet Entur, som skal samle hele landets kollektivtrafikk i en nasjonal database.

I denne samles data fra nær 60 tilbydere av offentlig transport, noe som gir sanntidsinformasjon om nesten 60 000 holdeplasser og 4000 daglige ruter. Disse dataene er åpne og kan fritt brukes av utviklere av apper og tjenester.

Smartbyer handler om svært mye mer enn bare smart transport. Norges offentlige og private sektorer tar i dag ansvar for og oppfordrer til smart innovasjon på mange områder – for å utvikle byer som tilbyr innbyggerne god livskvalitet, samtidig som det er økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Finn flere innovative grønne løsninger på The Explorer.

Oslo by Night

Oslo by Night

Redink/Krister Sørbø