TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Slik hjelper Norge grønn teknologi inn på markedet

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) har vi bare elleve år på oss til å iverksette drastiske utslippskutt om vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C.

Kuttene krever både omstilling og ny teknologi. Og det må lønne seg å satse grønt.

Derfor jobber Norge hardt for å stimulere næringer til å utvikle ny, innovativ lavutslippsteknologi. Det er ikke bare absolutt nødvendig fra et miljøperspektiv, men også sunn næringspolitikk: framtidens bedrifter er nødt til å levere på bærekraft for å være konkurransedyktige.

For å sikre at det er så enkelt som mulig for bedrifter å satse på lavutslippsteknologi, har Norge etablert PILOT-E-ordningen.

Forutsigbarhet og lite byråkrati

I Norge er støtteordninger et viktig virkemiddel for å få fram grønne løsninger. Ordningene gir bedrifter den finansielle tryggheten de trenger for å satse tungt på ny teknologi. Hvis bedrifter sitter på en løsning som har potensiale for å redusere utslipp og lykkes på markedet, kan offentlige institusjoner og etater ta deler av risikoen når teknologien skal utvikles og skaleres.

PILOT-E er én slik støtteordning. Den er samarbeid mellom tre offentlige aktører: Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova.

PILOT-E samkjører tilgjengelige finansieringstilbud og utlyser midler omtrent en gang i året. Hvis en gruppe av to eller flere bedrifter har en lavutslippsteknologi de vil satse på, trenger de bare å sende én søknad til PILOT-E. De som kommer gjennom nåløyet, får støtte og oppfølging for hele teknologiutviklingsløpet, fra forskning og utvikling fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt.

Dette senker terskelen for å satse grønt, og sikrer at gode løsninger ikke blir liggende i skrivebordsskuffen, men kommer seg ut på markedet – og bidrar til å kutte utslipp lokalt og globalt.

I tillegg til tett oppfølging og koordinering, gir PILOT-E også en velkommen forutsigbarhet for bedriftene. I stedet for å søke støtte til ulike faser av teknologiutviklingen, er de garantert støtten de trenger helt fram til kundene har produktene i hånda.

Raske resultater

PILOT-E startet i 2015, og har allerede gitt resultater. Den første utlysningen av midler var rettet mot klimavennlig transport, og takket være PILOT-E er allerede mange utslippsfrie transportløsninger på full fart inn i markedet.

En av dem er en utslippsfri løsning for levering av betong til byggeplasser, utviklet av NorBetong. Kjøring av tunge betonglass, drift av trommel og pumping av betong krever mye diesel, og utgjør samlet en stor del av utslippene fra byggesektoren. Mens andre bedrifter tidligere utforsket ulike hybridløsninger og del-elektrifisering for å redusere utslipp, har NorBetong satset tungt på å gjøre hele prosessen elektrisk.

I 2017 fikk de støtte fra PILOT-E og i mars 2019 skal de teste sin første elektriske betongtrommel på en byggeplass.

norbetong_biler_stasjon_bredde_cropped.jpg

Transportsjef i NorBetong, Stein Hov, sier PILOT-E har vært uvurderlig når det gjelder å få utviklet konseptet.

– Vi har stukket fram hodet og satset på å utvikle noe helt nytt, og da har støtten fra PILOT-E vært kjempeviktig. Det følger alltid med en stor kostnad å være først ute med ny teknologi, men PILOT-E har gitt oss tryggheten vi trenger for å satse, sier han.

Og nettopp det at PILOT-E er én prosess som følger produktet hele veien fra startgropa til mål har gjort at utviklingen har gått raskt.

– Det har vært en kjempefordel å slippe å forholde seg til flere prosesser og bare ha én aktør som ivaretar oss gjennom hele løpet – fra utvikling til prototype og videre, sier han.

Klimanøytral industri og utslippsfri maritim transport

I 2019 blir 107 millioner PILOT-E-kroner (cirka 13 millioner dollar) fordelt på seks ambisiøse prosjekter med store og små bedrifter. Årets midler går til bedrifter som kan bidra til utslippsreduksjoner i industri og maritim transport – sektorer som står for store deler av verdens klimagassutslipp.

Innenfor industrien skal konsernet Yara, med sin partner Nel Hydrogen Electrolyser, realisere en utslippsfri produksjon av kunstgjødsel ved hjelp av PILOT-E-midler. I sitt prosjekt skal silisiumprodusenten Elkem erstatte fossile brennstoff i produksjonen av silisium og ferrosilisium-legeringer.

I maritim sektor skal Samskip AS bruke hydrogenbrenselsceller til å redusere utslipp knyttet til container-transport til sjøs, mens Flying Foil AS og Selfa Arctic AS begge jobber med å utvikle mindre hurtigbåter som kan gå på elektrisitet. I tillegg leder Havyard Group ASA et prosjekt som sikter på utslippsfri drift av cruiseskip og store turistbåter som besøker norske fjorder.

PILOT-E gir disse bedriftene hjelp til å ligge helt i front på bruken og utviklingen av utslippsfri teknologi – og bidrar til å løfte fram teknologien vi trenger for å sikre en bærekraftig verden.

Havyard_secondary image 2.jpg

Foto, fra topp: PILOT-E-ordningen; NorBetong betongstasjon; Havyard elektriske ferger.