TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Fra globalt til lokalt: Slik bygges nye Asker kommune på FNs bærekraftsmål

– Når vi nå skal bygge nye Asker kommune, fikk vi muligheten til å løfte blikket. Dermed kunne vi tenke større enn vi tidligere har hatt mulighet til, og sette ganske ambisiøse mål, sier Asker-ordfører Lene Conradi.

Tidlig ble det derfor klart at den nye kommunen ikke bare skulle bygges etter «beste praksis», men også «neste praksis»:

– Vi så at FNs globale bærekraftsmål også har en stor relevans for samfunn i mindre målestokk. Skal verden klare å møte alle utfordringene vi står overfor, krever det at vi starter på et individuelt og lokalt nivå. Vi har derfor forpliktet oss til å bruke bærekraftsmålene som ramme i utformingen av den nye kommunen, sier Conradi.

– Målet er å skape nye verdier på nye måter, mer og bedre velferd og å utvikle et bærekraftig lokalsamfunn.

Les også: Slik ble Oslo Bislett Games grønt

Asker kommune, Lene Conradi

Mest går til helse og utdanning

En kommune har ansvaret – også økonomisk – for en lang rekke samfunnsområder. Enten det er snakk om helse, utdanning, renovasjon, boligpolitikk eller infrastruktur, angår disse mange mennesker i livets mange faser.

Etter sammenslåingen i 2020 vil i alt 91 000 mennesker bo i nye Asker kommune – som i dag består av de tre kommunene Asker, Røyken og Hurum.

– 80 prosent av dagens kommuneøkonomi går med til helse og utdanning, som også er fremtredende punkter i FNs bærekraftsmål. Ved å gå inn i undermålene til disse, kan vi deretter finne det som er mest relevant for våre lokale utfordringer og muligheter, sier Conradi.

Visste du at Europas største virtuelle kraftverk er norsk? Finn ut mer her

Asker kommune, Hvalstrand

Viktig for kommune-økonomien

Ifølge ordføreren bidrar denne fremoverlente strategien til å bevisstgjøre både innbyggere og politikere. Men også det rent økonomiske er et viktig hensyn:

– Det går rett i kjernen av hva bærekraft er definert som. Tiltakene må ikke bare være sosialt eller miljømessig bærekraftig, men også økonomisk. For en kommune er det helt vesentlig å ha en solid økonomisk styring, og måling og gevinstrealisering er derfor en helt vesentlig del av det hele, sier Conradi.

Dette går dermed hånd i hånd med andre viktige satsingsområder for nye Asker kommune, som også satser stort på innovasjon og digitalisering.

– Nye Asker skal være ledende i landet på næringsutvikling, blant annet ved å satse på gründere. Vi har troen på at dette er en viktig nøkkel til forenkling, fornying og effektivisering til beste for innbyggerne.

Utforsk spennende løsninger i The Explorer – eller registrer din egen løsning!

Foto: Tove Lauluten (hovedbilde), Sønstrødfotografene AS (Lene Conradi), Asker kommune (Hvalstrand)