TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

Explore BusinessNorway.com
Login

Ny industri kan bygges på grønn energi

– Produksjon av grønn energi fører med seg store inntektsmuligheter og mange nye arbeidsplasser, mener Thina Saltvedt.

Tidligere var hun en høyt ansett oljeanalytiker. Nå er Saltvedt seniorrådgiver for bærekraftig finans i Nordea. Hun ser mange muligheter i det grønne skiftet, muligheter hun mener Norge er spesielt godt rustet til å utnytte.

– Norge har i mange år vært en stor og viktig energiprodusent og eksportør, og vi har fått mye nyttig erfaring fra olje- og gassnæringen. Jeg håper vi kan ta med noe av erfaringen derfra til å bygge opp nye klynger og næringer, sier Saltvedt.

Visste du at 70 prosent av Norges inntekter kommer fra havet?

Powel_day ahead_hovedbilde_resized.jpg

Selv om overgangen til grønn energi fører til tap av arbeidsplasser i petroleumsnæringen, mener hun at skiftet kan ha en positiv innvirkning på sysselsettingen i landet.

– For eksempel kan bruken av grønn energi i energitunge industrier, som metallproduksjon, føre til at man kan holde virksomhetene i Norge, sier hun.

Norske klynger hjelper omstillingen fra olje til andre havnæringer. Les mer her

– Det finnes også muligheter for å bygge opp en leverandørindustri knyttet til vindkraft. Norge er særskilt gode på å produsere offshore-energi. Denne kompetansen kan vi videreføre til grønn energi, der vi allerede har begynt med produksjon av offshore vindenergi. På samme måte som vi nå har «Oil Service», kan vi kanskje se «Wind Service» i fremtiden.

ulstein_4_edited.jpg

Et spørsmål om tid

Thina Saltvedt har det siste året vært seniorrådgiver for bærekraftig finans i Nordea. Inn i den nye stillingen har hun bragt med seg sitt brennende engasjement for bærekraft og grønne løsninger.

– Bærekraftige forretninger er gode forretninger. Nå jobber vi med å implementere bærekraft i alle deler av Nordea. Det skal gjennomsyre hele driften vår, forteller Saltvedt.

Også Aker BioMarine mener bærekraft er god business. Les hvorfor her

Den tidligere oljeanalytikeren stiller ikke spørsmål ved hvorvidt et grønt skifte må skje innenfor energisektoren.

– Spørsmålet er heller hvor raskt vi kan snu fra fossil energi til grønn energi.

– Hvis verden skal nå målene i Paris-avtalen, trengs et raskt skifte innen energisektoren. Endringene tar lengre tid enn de burde ha gjort, men det er klart at slike store endringer ikke skjer over natta. Vi må bygge mye ny infrastruktur for å støtte økt bruk av sol- og vindenergi og samtidig trenger vi å endre hele transportsektoren, sier Saltvedt, og advarer:

– Det blir tøffe tak, for dagens samfunn er bygget på vår avhengighet av fossile energikilder.

Se også: Slik kan Norge bli verdens første hel-elektriske land

Ifølge Saltvedt krever en slik endring både store investeringer og handlekraftige politikere. Og her bærer ikke Norge mindre ansvar enn andre – snarere tvert imot:

– Vi har tjent gode penger på å produsere og eksportere olje og gass. Forbruket av denne oljen og gassen har forårsaket store klimautslipp. Likevel er det ikke vi selv som har kjent klimaendringene hardest på kroppen. Derfor har vi en forpliktelse til å hjelpe med å rette opp i skjevheten dette har ført til, mener Saltvedt.

Fred. Olsen Windcarrier_resized.jpg

Ønsker å samle de grønne kreftene

En tiårsperiode er ikke lang tid i et energiperspektiv. Likevel våger Saltvedt å tenke stort rundt hva som bør skje innenfor energisektoren de neste ti årene.

– Jeg skulle gjerne sett at utslippene faller betraktelig og at all bruk av fossile energikilder har gått kraftig ned, spesielt kull og olje. I tillegg håper jeg vi er flinke til å investere i infrastruktur, slik at den grønne energien blir lettere tilgjengelig. Der må vi ha funnet en bedre løsning for lagring av energi over lang tid, mer fleksible nett og mer effektiv bruk av energi, sier Saltvedt, og legger til et siste ønske:

– Jeg vil se store fremskritt innenfor karbonfangst og -lagring. Der har vi teknologien i dag, men fremdeles mangler et godt forretningskonsept for å få løsningene ut på det store markedet.

Les også: Investerer i en bedre fremtid – og tjener penger på det

De grønne energiløsningene som kan bidra til å innfri disse ønskene, er i dag spredt mellom mange små og store selskaper i ulike bransjer. Saltvedt mener at et samlet grønt energimarked vil være mer gunstig for alle.

– Med plattformer som The Explorer vil man kunne bygge opp en grønn energiklynge, der mulighetene for å gå ut i det store markedet løftes betraktelig. Her gjøres en viktig jobb i å trekke frem de gode løsningene, samtidig som det bygges tyngde rundt dem. Når man samles blir man mer synlig, avslutter Saltvedt.

Bli en del av det norske «landslaget» for grønne og bærekraftige løsninger – registrer din egen løsning i dag!

Foto, fra topp: Thina Saltvedt; Powel Smart Energy programvare for grønn energi produksjon og handel; Ulstein servicefartøy for offshore vind; Fred. Olsen Windcarrier transatlantiske jack-up fartøy for offshore vind.