TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Hele verden vil ha norsk fisk. Kan det også løse verdens matbehov?

Norges Sjømatråd er et statsaksjeselskap som jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Sjømatrådet er eid av Nærings- og fiskeridepartementet (opprettet i 1991 under navnet Eksportutvalget for fisk) og har hovedkontor i Tromsø – med tolv kontorer i utlandet.

The Explorer har tatt en prat med administrerende direktør Renate Larsen.

– Hva er de viktigste bærekraftige trendene innen din sektor akkurat nå?

– Først av alt vil jeg si at sjømat fra Norge allerede i dag er en grønn løsning for matvareproduksjon, og vil være en av de viktige løsningene for fremtiden.

– Havet har stort fokus i Norge nå, og regjeringen har varslet at Norge skal ta en lederrolle i globale havspørsmål. Det gleder oss som jobber i sjømatnæringen stort. Vi er avhengig av et hav som har høy matvarestandard. Bærekraftig forvaltning og bærekraftig bruk av verdens hav er helt avgjørende for vår felles fremtid.

Les også: Norge viser vei for elektrifisering av skipsfart

Norges Sjømatråd, Renate Larsen

– Norge kan hav og vi har mye å bidra med – noe som også gjenspeiles i den internasjonale etterspørselen etter norsk kompetanse. Vi er gode på forvaltning av de marine økosystemene og har strenge miljøkrav. I tillegg står forskningsbasert forvaltning, kunnskap og grønn teknologisk utvikling sentralt i sjømatnæringen. Her kan jeg nevne elektrifisering av fartøyer og oppfisking av søppel og plast fra havet gjennom blant annet prøveprosjektet «Fishing for litter»

Se også: Selfa Arctic – Verdens første fiskebåt med elektrisk motor

– Jeg vil også trekke frem muligheten til å øke verdien av sjømatproduktene og næringen gjennom å utnytte restråstoff og biprodukter, som igjen kan bli høyverdiprodukter. Hele fisken er en ressurs. Vi ser eksempler på nye moderne fiskebåter som ikke bare produserer fiskefileter, men samtidig også er olje- og proteinfabrikker. Eller rekeprodusenter, som produserer høyverdige medisiner av rekeskallet. Sjømatnæringen har alle forutsetninger for å kunne øke verdiskapningen ytterligere, med en mindre samlet miljøbelastning.

Se også: Ocean Farming – Fiskeoppdrett flytter til havs

– Hvilken bærekraftig løsning drømmer du om at finnes om ti år?

– Norsk fisk som eksporteres ferskt til andre kontinenter, sendes med fly – og da spesielt laks til USA og Asia. Det er likevel fremdeles slik at nesten 70 prosent av all norsk fisk går til EU og transporteres i hovedsak på vogntog, tog og båt. Jeg har stor tro på en utvikling hvor el-drevne hurtigtog og båter frakter en større del av sjømaten ut til markedet. I dag går alt for mye via vogntog på veiene.

Visste du at Yara Birkeland skal erstatte 40 000 vogntog hvert år? Les mer her

– Så håper jeg at folk har fått opp øynene for at sjømat er et godt grønt alternativ til veldig mye annen mat. Her har Norge som sjømatnasjon en unik posisjon. Spesielt fisk fra akvakultur må være med på å bidra til verdens økende matbehov. Her kan vi ta en lederrolle på både kunnskap, forvalting, produksjon og teknologi.

Norges Sjømatråd, reker

–  Hvordan ser du for deg at The Explorer kan bidra til økt eksport for norske bedrifter?

– Opphav er viktig for konsumentene, det er også bærekraftige kvalitetsprodukter, fair trade og zero waste. Jeg tror at utstillingsvinduer som «The Explorer» kan bidra til å skape nye relasjoner for norske sjømatbedrifter som tilbyr verdens mest bærekraftige fisk og sjømat.

Utforsk flere spennende løsninger i The Explorer – eller registrer din egen løsning i dag!

Norges Sjømatråd, restaurant