TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Gir bærekraftige havbedrifter vind i seilene

– Plastforurensning, overfiske, døende korallrev, dødsoner, og forstyrrelser i havets karbonsyklus: dette er utrolig store utfordringer. Vi er ikke i nærheten av å løse dem med dagens teknologi. Men utfordringene har også fantastiske forretningsmuligheter knyttet til seg, sier Maren Hjorth Bauer.

Hun er leder i Katapult Ocean, et norsk akseleratorprogram for oppstartsbedrifter som utvikler ny, bærekraftig og lønnsom teknologi for verdenshavene. Målet er å hjelpe frem nettopp den teknologien som kan være med å løse havets problemer, eller å finne nye lønnsomme muligheter.

– Derfor samler vi de beste innovative, blå startups i verden for et tre måneders intensivt akseleratorprogram, sier Bauer.

Fra over fem hundre kandidater, har de plukket ut tolv bedrifter som kommer til Oslo i januar 2019. I løpet av tre måneder skal de få hjelp av Katapult Oceans store og dedikerte nettverk av investorer og partnere til å skaffe kapital, videreutvikle produktene og skalere løsningene sine, slik at de kan lykkes på markedet.

Eelume_main_cropped.jpg

Havet har dårlig tid

Om framtidige generasjoner skal ha glede av havet slik vi selv har hatt det, er vi avhengige av at innovative løsninger utvikles raskt. Da er det helt essensielt at vi løfter fram nettopp oppstartsbedrifter, mener Bauer.

– Det er ikke så veldig ofte man ser at grensesprengende ny teknologi kommer innenfra store etablerte næringer, påpeker hun.

Men selv om man har klart å gjøre en god idé om til et lovende produkt, er veien fortsatt lang til noe som kan skaleres og endre maritime næringer. Katapult Ocean håper på å gjøre denne veien kortere.

– Vi er en buffer mellom disse små selskapene og de store, litt konservative systemene.

Norsk utgangspunkt, globalt perspektiv

Selv om Katapult Ocean opererer i Norge, er ikke målet deres først å fremst å gi Norge økt konkurransedyktighet i havrommet.

– Det er viktig for oss å være globale, derfor har vi mentorer og partnere fra hele verden. Vi ønsker å gjøre det internasjonalt, men med utgangspunkt i Norge – for Norge er det beste stedet i verden å utvikle maritim teknologi, sier Bauer.

Ifølge henne er det tre faktorer som gjør Norge til et særdeles godt sted å videreutvikle bærekraftige, blå bedrifter. Det ene er at Norge er verdensledende innen mange av bærebjelkene i maritim industri, for eksempel offshorevirksomhet, shipping og akvakultur. Det andre er at det generelt gode forhold for oppstartsbedrifter her i landet.

– Vi er et lite marked hvor det er lett å teste ideer og få pilotkunder. I tillegg har vi en kultur med en flat hierarkisk struktur som gjør Norge til et utmerket sted å komme med nye løsninger. Og sist, men ikke minst: Norge er et sted hvor mange bedrifter, myndigheter og organisasjoner har bærekraft i ryggmargen.

– Vi er kjent for å være opptatt av bærekraft – se for eksempel på hvordan vi forvalter oljefondet – og har uttalte mål om å ta vare på framtidige generasjoner.

stingrayinstalled_resized.jpg

Katapult Ocean tenker også større enn å bare løfte fram enkeltløsningene deltakerbedriftene kommer med.

– Vi vil bygge et globalt nettverk med investorer som er klare for å investere i denne type selskaper, og som kan bidra til å koble sammen store selskaper, startup-bedrifter, forskningsinstitusjoner og eksperter verden over.

Hvilke bedrifter som skal delta i programmet ikke er offentliggjort ennå, men Bauer røper at de tar sikte på stor bredde.

– Vi får sannsynligvis selskaper fra Asia, Afrika, og både Nord- og Sør-Amerika. De er her i tre måneder, så drar tilbake og hjelper til å bygge opp økosystemer med impact-bedrifter der de kommer fra, sier hun.

Impact-investeringer for en bedre framtid

Grunnsteinen i Katapult Ocean sin tankegang er «impact»-investering: investeringer som tar sikte på å tjene penger, men samtidig har et uttalt mål om positive effekter på miljø og samfunn.

– Man bør kanalisere kapital inn i selskaper som er med å løse noen av de store problemene eller utfordringene vi har i verden, slår Bauer fast.

– Vi mener at impact-selskaper er posisjonert til å kunne gi bedre avkastning, fordi de har en tendens til å tiltrekke seg bedre og mer engasjerte ansatte, tilføyer hun.

Når Katapult Ocean tar inn sin første gruppe med oppstartsbedrifter i januar, håper de derfor å vise at det finnes store næringsmuligheter i å investere i havets bærekraft.

DSC_8383.jpg

Foto, fra topp: Maren Hjorth Bauer, CEO, Katapult Ocean; Eelumes Eely 500 robot utfører undervanns inspeksjon og vedlikehold; Stingrays løsning kontrollerer lakselus med maskinvisjon og laser.

Katapult Ocean har et globalt team. Fra venstre: Scott Smith, intern (Storbritannia); Tobias Grande Hansen, intern (Norge); Jakub Pawlak, Head of Scouting and Analyst (Norge); Christopher Butlin, intern (Australia); Maren Hjorth Bauer, CEO (Norge); Naima Islam, intern (Norge).

*Ikke tilstede: Ingrid Kylstad, COO (Norge); Rikke Hegge Jørgensen, Marketing and Community Manager (Norge); Ross Brooks, Business Development and Finance Associate (Skottland); Erika Heine Montague, Head of Tech Strategy, (USA). *