TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Fornybar energi strømmer gjennom landet

I Norge har vi utnyttet energi fra fornybare kilder helt siden slutten av 1800-tallet, og det står i dag for hoveddelen av vår strømproduksjon.

Selv om vannkraftverk dominerer, ser norske bedrifter et voksende potensial i andre fornybare energikilder, som vindkraft, solkraft og fjernvarme. Felles for all fornybar energi er en produksjon med svært lave klimagassutslipp. Derfor er økt bruk av fornybare kilder helt nødvendig for at verden skal nå sine klimamål.

Her er det du bør vite for å være oppdatert på norsk energiproduksjon.

Størst i Europa

Norge er det syvende største vannkraftlandet i verden – og størst i Europa. Vannressurser over hele landet har lagt grunnlaget for kraftforsyning og industrialisering, både i byer og i distriktene. I dag kommer 96 prosent av norsk kraftproduksjon fra 1 500 vannkraftverk mellom Agder i sør og Finnmark i nord. Vannkraftverkene dekker om lag 60 prosent av Norges energibehov.

Og stadig settes nye kraftverk i drift. Nylig åpnet selskapet Lyse et nytt fleksibelt og teknologisk avansert vannkraftverk med navnet Lysebotn 2. Det vil produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 75 000 husstander, og kraftstasjonens fleksibilitet er tilpasset morgendagens kraftmarked.

Samtidig gjør Statkraft en stor og viktig jobb ved å få fornybar energi inn på markedet – og ikke bare i Norge. I Tyskland har Statkraft opprettet Europas største virtuelle kraftverk, som kobler 1 300 tyske fornybarprodusenter med det tyske markedet. Mer enn seks millioner husstander i Tyskland blir årlig forsynt med lokal, fornybar energi ved hjelp av norsk teknologi.

Statkraft_hovedbilde.jpg

Rask utvikling i vindkraft

På verdensbasis er landbasert vindkraft en av de viktigste fornybarteknologiene. Selv om vindkraftproduksjon kun utgjør en liten del av Norges totale fornybarproduksjon, har utviklingen de siste årene vært svært raskt. I 2017 var vindkraftproduksjon i Norge rekordhøy med 2,9 TWh. I 2020 skal Europas største landbaserte vindkraftanlegg stå klart på norsk jord. Det skal levere strøm til 180 000 norske husstander. Anlegget er under bygging av Statkraft på vegne av Fosen Vind.

Når det gjelder revolusjonære innovasjoner i offshore vindkraft, er det vanskelig å slå Equinor. Deres arbeid har åpnet opp for offshore vindkraft på tidligere utilgjengelige havområder. Hywind Scotland, som ble åpnet i oktober 2017, er verdens første flytende offshore vindpark, og forsyner over 22 000 britiske hjem med ren og fornybar strøm til lave kostnader.

photo_-roar-lindefjeld_woldcam---statoil---hywind-scotland-first-turbine-mated-18.jpg

Flytende solenergi

Også Ocean Sun skal flytte produksjon av ren energi offshore. De ønsker å bringe solenergiproduksjon nærmere forbrukerne, nemlig til kysten, ettersom halvparten av jordas befolkning bor ved vannet. Ocean Suns solcellepaneler er spesielt utviklet for å kunne flyte, samt for å tåle harde værforhold. De kombinerer det beste av Norges kompetanse i maritim, fotovoltaisk og aluminiumteknologi.

ocean-sun_bilde-1_dsc_3071.jpg

Byens egen energi

Fjernvarme er byens egen energi, og tar i bruk ressurser som ellers ville gått til spille. Bruken av fjernvarme bidrar til å erstatte fossile kilder, samtidig som den avlaster kraftnettet i tettbygde strøk. Dermed frigjør den også elektrisitet som kan tas i bruk for å gjennomføre et grønt skifte i andre sektorer.

Fjernvarme er nå en etablert løsning i de største byene i landet. I flere byer bygges det for tiden en ny infrastruktur for å kunne utnytte fjernvarme. Lyse Neo i Sør-Norge er godt i gang med en stor utbygging, som vil øke produksjonen, samtidig som bruken av fossil gass fases ut i de aktuelle områdene.

Ren energi, fine muligheter

Takket være tilgang på rikelig, rimelig og ren energi kan Norges aluminiumindustri produsere verdens reneste aluminium. Andre typer produsenter drar også nytte av Norges fornybare energiressurser. NorSun, for eksempel, lager høytytende silisiumskiver til verdens solenergiindustri. Silisiumskivene er byggesteinene til et solcellepanel, og produksjonen av dem er en innovativ bransje med høy eksportverdi.

NorSun_nsc-0088_cropped.jpg

Bruken av ren energi har også gitt oss muligheten til å gradvis elektrifisere samfunnet. Elbileventyret som har foregått i Norge de siste årene har blitt kjent verden over. Samtidig beveges overgangen fra drivstoff til elektrisitet stadig til nye transportmidler, som ferger, kollektivtransport og til og med lufttransport.

Norge forblir en viktig eksportnasjon

Selv om det foregår et tydelig skifte til fornybare energikilder, er olje og gass fortsatt Norges viktigste eksportvarer. Ettersom vårt eget strømforbruk mettes av vannkraftverk, eksporteres nesten all olje og gass til utlandet. I dag er vi verdens tredje største eksportør av naturgass, og forsyner EU med rundt 25 prosent av det totale gassforbruket.

Hva er fjernvarme og hva er spillvarme?

Fjernvarme er et energisystem der energien som trengs til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted.

Spillvarme er varmeenergi i form av varm luft, vann eller damp produsert av prosesser som bruker energi. Istedenfor å bli tapt til omgivelsene, kan denne varmeenergien brukes i annen varmeproduksjon, som for eksempel fjernvarme.

Foto, fra topp: Powel; Statkraft; Hywind Scotland/Equinor, Roar Lindefjeld/Woldcam; Ocean Sun; NorSun.