TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Et hav av miljøvennlige muligheter

Om man følger samfunnsdebatten kan det være lett å få inntrykk av at bærekraft og lønnsomhet er to motstridende størrelser.

Cilia Holmes Indahl, bærekraftsdirektør i det norske bioteknologi- og krillselskapet Aker BioMarine, kaller dette «en av de store feilslutningene» – og argumenterer bestemt for at det motsatte faktisk er tilfellet.

Cilia Holmes Indahl Sustainability Director Aker BioMarine

– Det er ikke bare en personlig mening. Mengden av empiri som støtter at bærekraft styrker de langsiktige finansielle resultatene til et selskap, er økende. Forskning viser at lønnsomhet og bærekraft går hånd i hånd, sier hun. Selv er hun utdannet siviløkonom med dobbel mastergrad i internasjonal business og bærekraftig utvikling, og som en del av masteroppgaven analyserte hun over 400 ulike bærekraftige forretningsmodeller.

– Det er flere grunner til at bærekraft lønner seg. Noe av det jeg er mest opptatt av er det vi kaller «future-proofing», altså å være rustet til hva fremtiden bringer med seg av nødvendige endringer.

Hun opplever en økt bevissthet rundt bedrifters samfunnsansvar og forteller at det går et lys opp i øynene på lederne når de skjønner at det er penger å tjene på å spare kloden.

– Folk har lyst til å bidra. Jeg merker særlig en interesse for strategisk bærekraft, som styrker businessen over tid. Men det er også veldig viktig at vi som enkeltmennesker er bevisste på valgene vi tar hver dag, både som produsenter og konsumenter, sier hun.

Se også: Selfa Arctic – Verdens første fiskebåt med elektrisk motor

Aker BioMarine lab Houston

Europas mest innovative

Holmes Indahls rolle i Aker BioMarine, som ble kåret til Europas mest innovative selskap under European Business Awards tidligere i år, befinner seg i skjæringspunktet mellom risiko og muligheter, forteller hun.

– Som bærekraftsdirektør jobber jeg i balansepunktet mellom risikosiden av bærekraft og mulighetssiden, fra møter med miljøbevegelse og kunder til strategi og utvikling av nye produkter. Vi i Aker BioMarine har integrert fire av FNs bærekraftsmål i virksomheten vår, noe som betyr at vi ikke skal gjøre noe som ikke bidrar positivt til å nå bærekraftsmålene på matproduksjon, helse, ressurseffektivitet og liv i havet.

Holmes Indahl forklarer at symbiosen mellom bærekraft og business har flere aspekter.

– En ting er rene vinn-vinn-situasjoner, for eksempel at man kan spare strøm på å redusere klimaavtrykket. En annen minst like viktig ting er å gjøre investeringer som er strategisk verdifulle.

– Forskningsfondet Antarctic Wildlife Research Fund (AWR), som vi opprettet i 2015, er et godt eksempel. Her har vi gått sammen med miljøbevegelsen for å sikre mer forskning på økosystemet i Antarktis, innføre beste praksis som beskytter økosystemet og sikre fremtiden til et bærekraftig fiskeri. Nylig har ansvarlige aktører i krillfiske i Antarktis gått sammen for å lage buffersoner rundt sårbare pingvinkolonier.

Se også: Ocean Farming – Fiskeoppdrett flytter til havs

Aker BioMarine Houston lab with personnel

Havrøntgen er drømmen

Til tross for at planeten vår står overfor enkelte veldokumenterte utfordringer, ser Cilia Holmes Indahl naturlig nok mulighetene for å utgjøre en positiv forskjell.

Hun trekker særlig frem to positive tegn i tiden.

– Elektrifisering av fiskefartøy og økt bruk av restråstoff. Jeg tror dette er to trender som representerer en positiv utvikling. Havbruksnæringen ser nå aktivt på hvordan den kan redusere sitt eget klimautslipp og øke bevisstheten om ressursbruk. Jeg tror også vi kommer til å se tilvekst av nye fôringredienser i årene som kommer – alger og larver, for eksempel. Her vil krill kunne muliggjøre økt andel av alger og larver i fiskefôr gjennom å fungere som attraktant som gjør at fisken opprettholder sin naturlige appetitt.

Direktøren har i tillegg en spesifikk drøm om hvor den teknologiske utviklingen vil kunne ta oss innen ti år.

– Havrøntgen håper jeg virkelig kommer snart, slik at man kan ta øyeblikksbilder av store havområder via satellitt og få oppgitt antall biomasse av de ulike artene. Slik vil man kunne sikre at ingen fiskebestander blir overfisket. Dette burde også kunne brukes til å avdekke ulovlig fiske.

Etter å ha vært med på å starte Sustainability Hub Norway, et nettverk for å fremme nettopp bærekraft både blant bedrifter, organisasjoner og enkeltaktører, ønsker Cilia Holmes Indahl The Explorer velkommen.

– Jeg tror The Explorer først og fremst er viktig fordi den representerer et skift i «mindset» og gir takhøyde for vekstambisjoner hos norske selskaper.

Utforsk flere spennende løsninger i The Explorer – eller registrer din egen løsning i dag!

Foto av Cilia Holmes Indahl: Øivind Haug