TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Derfor er Oslo Europas fremste miljøby i 2019

Hvert år kårer EU en «miljøhovedstad»: en by som med sitt miljøarbeid fremhever seg som en rollemodell for grønne løsninger. I konkurranse med tretten andre europeiske byer ble Oslo utpekt som den beste på bærekraft. Oslo var best i åtte av totalt tolv kategorier som ble vurdert, deriblant arbeidet med luftkvalitet, klimagassutslipp og miljøvennlig transport.

– Oslo har gjort mye riktig gjennom mange år, tatt vare på skogen vår og det biologiske mangfoldet, og satset mye på god infrastruktur. I tillegg er byens innbyggere flinke til å ta vare på naturen, kildesortere og bruke offentlig transport, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, når han skal forklare Oslos bærekraftige suksess.

JohansenRaymond.jpg

I 2019 skal politikere, byplanleggere og næringslivsrepresentanter fra hele Europa og verden komme til Oslo for å lære om hvordan byrommet gir unike muligheter for bærekraftig utvikling – og hvordan de kan utnyttes.

– Vi kommer til å være vertskap for store internasjonale konferanser, og har et bredt samarbeid med veldig mange næringslivsaktører som vil bidra og vise fram sine løsninger. Til sammen har vi har nesten 170 partnere fra næringsliv, akademia og grasrotorganisasjoner som skal være med på 350 ulike arrangementer, forteller Johansen.

Byen skal også bruke muligheten til å skape varig, bærekraftig endring her hjemme.

– Dette er mer enn bare en «happening», påpeker Johansen.

– Vi har også mange prosjekter i bydelene hvor vi samarbeider med barnehager, skoler og lokalt næringsliv for at dette skal sette varige spor.

Smarte løsninger for folk og miljø

Én av grunnsteinene i Oslos miljøsatsing er at bærekraft går hånd i hånd med økt livskvalitet for byens innbyggere. Å redusere biltrafikken i sentrum har for eksempel vært et viktig mål, ikke bare for å få ned utslippene fra transportsektoren, men også for å forbedre folkehelsen ved å redusere lokal luftforurensning. Og når det blir mindre trafikk, åpnes byrommet – et byrom som fylles med aktiviteter og grøntarealer.

På samme måte har byen gått offensivt til verks med å åpne elver og vannveier, som både er bra for det biologiske mangfoldet og bidrar til et friskere byrom.

Oslo berømmes også av den europeiske juryen for sin innsats for å gi innbyggerne en aktiv rolle i det grønne skiftet. Byen har blant annet laget apper hvor byens innbyggere kan melde om forsøpling, arrangert «speed-dating» med politikere og laget et åpent klimabudsjett, en lett tilgjengelig oversikt over hvor og hvordan byens utslippskutt skal gjøres.

Day 1_4_Oslo_General__041_resized.jpg

I tet på innovasjon

I tillegg er Oslo i verdensteten når det gjelder å benytte seg av grønn teknologi. Ett eksempel er fjernvarmeanlegget på Klemetsrud, hvor byens avfall forvandles til oppvarming for innbyggerne. Det bidrar til strømsparing, og hindrer samtidig søppel fra å havne i naturen. Byen samarbeider også med staten om et toppmoderne karbonfangstprosjekt på Klemetsrud, som når det står ferdig vil være blant verdens mest avanserte karbonfangstanlegg.

Oslo er også fremst i verden når det gjelder elektrifisering av transport: halvparten av alle nye biler som selges i byen er elektriske, noe som gjør Oslo til verdens elbilhovedstad. I tillegg har Ruter, som driver kollektivtrafikken i Oslo, satt som mål at hele byens kollektivtransport skal være utslippsfri innen 2028.

Bygg- og anleggsindustrien – som står for om lag en femtedel av byens klimagassutslipp – skal også elektrifiseres: visjonen er at allerede innen 2025 skal det ikke komme noe klimagassutslipp fra byens bygg- og anleggsplasser.

Oslo by er klar til å vise fram disse og andre smarte, bærekraftige og inkluderende løsninger for verden – i 2019 skal det skje!

Foto, fra topp: Barn løpende på urban gård på Losæter, med Barcode-bygninger i bakgrunn. Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen. Byrådsleder Raymond Johansen. Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no. Oversikt over Oslo fra Ekebergparken. Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen.