TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

Explore BusinessNorway.com
Login

Norge viser vei for elektrifisering av skipsfart

NCE Maritime CleanTech er en maritim næringsklynge som består av over 80 deltakere fra hele verdikjeden: Designselskaper, verft, utstyrsleverandører, rederlag, klasseselskap, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø.

Sammen arbeider disse om å lage energieffektive løsninger og miljøteknologi for en internasjonal maritim næring.

Hva er de viktigste bærekraftige trendene innen din sektor/bransje akkurat nå?

– Det skjer i dag en storstilt grad av elektrifisering innen kystnær transport, særlig innen ferjetransport og offshorefartøy. Dette er også helt nødvendig, skal Norge klare målet om 40 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030. Men også som følge av strengere anbudskrav fra det offentlige: Nå har kravene til energieffektivisering og utslipp fått en vekting i fergeanbudene, og det betyr at det innen 2021 vil være 60 el-ferjer i Norge.

Visste du at verdens første elektriske ferge er norsk? Les mer om Ampere her

– Samtidig ser vi at også at større offshorefartøy benytter batterier som ekstra energilager, til bruk når mer energikrevende operasjoner skal utføres. Dette gjør at turtallet på motorene kan holdes mer stabilt, og man får dermed et lavere drivstofforbruk. Det er også en utvikling mot plug-in hybrid-fartøyer, der skipene kan lade batteriene i havn og fra generatorer om bord. Dermed kan de seile utslippsfritt ut av havner og befolkningstette områder, før dieselmotorene slås på. I tillegg er interessen også økende for hydrogen, som kan muliggjøre mer energikrevende nullutslipp-fartøy, som cruiseskip, hurtiggående fartøy og andre større fartøy som går lengre distanser.

Verdens første elektriske fiskebåt er også norsk. Les mer om Karoline her

– Parallelt med den teknologiske utviklingen innen elektrifisering, blir også regelverket strengere. FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtok nylig at utslippene fra skipsfart skal reduseres med 50 prosent innen 2050, sammenlignet med 2008-nivåene. Med en levetid på skip på 25-30 år, får dette konsekvenser for næringen allerede nå snart: Ved design av skip i dag må man dermed ta høyde for at betydelig strengere utslippskrav i løpet av skipets levetid, men samtidig også tilgang en ny energimiks.

Verdens første elektriske containerskip er norsk, det òg. Les mer om Yara Birkeland her

Future of the Fjords, NCE Maritime Cleantech

Hvilken bærekraftig løsning drømmer du om at finnes om ti år?

– Vi vet at det først og fremst er farten på skipet som avgjør hvor mye energi det bruker – og dermed hvor mye det slipper ut. Ved å gi større containerskip en «slot»-tid i havn, slik det gjøres i luftfarten, kan skipets rute og fart planlegges opp mot ankomsten i havn. Utenfor verdens største havner ligger det i dag mange skip og venter på å få losse og lesse. Smarte, digitale systemer som kan planlegge skipenes bedre, vil bidra til at skipet kan gå i redusert fart og unngå ventetid i havn. Her ser vi at nye digitale muligheter også vil bidra til å gjøre shipping grønnere.

Bildet viser Future of the Fjords, en hel-elektrisk sightseeingbåt i Sognefjorden. Les mer her

– Hvis skip også får mulighet til å lade opp med eller bunkre fornybar energi underveis ute på havet, kan dette gjøre også større fartøy mer miljøvennlige. Slike «energihuber» til havs er spennende – og kombinert med digitale teknologier som reduserer energibehovet, vil vi virkelig kunne kutte de store utslippene innen shipping.

Nå kan elektriske skip lade trådløst – se den nye teknologien her

Hvordan ser du for deg at The Explorer kan bidra til økt eksport for norske bedrifter?

– Å redusere utslipp er blitt en global prioritet. Norge har vært først ute med innføring av grønn teknologi i skipsfarten, og resten av verden kommer nå etter. Dette gir store muligheter for norsk industri. The Explorer kan bli et viktig utstillingsvindu for norske bedrifter som har teknologi som kan løse viktige utfordringer. Særlig for små- og mellomstore bedrifter vil The Explorer være et viktig markedsføringsverktøy.

Richard Branson bygger sitt første cruiseskip med norsk teknologi. Les mer her

– Men for å få potensielle kunder til å besøke portalen, må man aktivt sørge for å sikre trafikk til nettsiden. The Explorer kan dermed inngå i markedsmiksen til bedriftene – samtidig som oppsøkende salg og deltakelse på sentrale møteplasser kan bygge relasjoner mellom kunde og leverandører.

Utforsk flere spennende løsninger i The Explorer – eller registrer din egen løsning i dag!