TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Slik beskytter du immaterielle rettigheter

20. oktober, 2020
Av The Explorer
Hovedbilde Kina_cropped.jpg

Nye markeder gir store muligheter, men også økt risiko. Det forteller Felipe Aguilera-Børresen, seniorrådgiver for immaterielle rettigheter i Innovasjon Norge.

– Kina er verdens største marked for mange bedrifter. Derfor er både mulighetene og risikoene ekstra store, sier han.

– Det er forholdsvis enkle grep som skal til for å beskytte bedriftens immaterielle verdier, eller IPR.

Innovasjon Norge har et eget IPR-team med erfarne rådgivere som bistår bedrifter med å beskytte og håndtere sine immaterielle verdier.

– Selv om mange bedrifter er godt rustet, ser vi flere som ikke beskytter seg fordi det kan virke for komplisert og kostbart. Det fører dessverre til stor risiko som kan redusere konkurranseevnen i nye markeder, forklarer Aguilera-Børresen.

Men hvilke risikoer er det egentlig du bør se opp for?

Risiko 1: Kopiprodukter

En umiddelbar risiko i et nytt land, er at aktører i markedet kopierer produktene, designene eller ideene dine.

– Det er avgjørende å kartlegge hvilke immaterielle verdier bedriften sitter på, og bestemme hvordan disse skal beskyttes før dere går inn i nye markeder, sier Aguilera-Børresen.

Medtech-bedriften Lærdal Medical fikk i 2016 erfare hvor viktig det er å være godt forberedt. På en messe i Miami i USA oppdaget de en kinesisk bedrift som solgte piratkopier av produktene deres. Lærdal Medical kontaktet umiddelbart lokale amerikanske myndighetene, som stengte lokalet og konfiskerte de piratkopierte varene.

– Grunnen til at Lærdal Medical kunne handle så raskt og effektivt mot piratkopiene er todelt, forklarer Aguilera-Børresen.

– For det første hadde Lærdal Medical patenter, design og varemerkeregistreringer i flere land, inkludert USA og Kina. For det andre hadde de allerede indentifisert den kinesiske bedriften og laget en plan for håndhevelse. Derfor kunne amerikanske myndigheter aksjonere der og da, forteller Aguilera-Børresen.

Risiko 2: Konkurrerende rettigheter

En annen risiko er rettighetene andre bedrifter allerede har registrert i et nytt marked.

– Her er de sentrale spørsmålene: Har bedriften din handlingsrom i det nye markedet? Finnes det tredjepartsrettigheter eller andre barrierer som begrenser mulighetene for kommersialisering?, sier Aguilera-Børresen.

Risikoen gjelder både legitime konkurrenter og aktører som ikke handler i god tro, forklarer han. Et eksempel på sistnevnte er såkalt trademark squatting, eller kapring av varemerker. Det vil si at en fremmed aktør registrerer varemerkene dine i det nye markedet før du selv rekker å gjøre det selv.– Det finnes aktører som registrerer varemerkene til bedrifter som er på vei til Kina, kun med hensikt om å selge varemerkene tilbake, advarer Aguilera-Børresen.

Både store aktører som Tesla og små norske bedrifter som ryggsekkprodusenten Blafre har opplevd at varemerkene deres blir kapret i Kina.

– Her risikerer bedriftene å måtte etablere nye varemerker og endre profil, med kostnadene det innebærer, sier Aguilera-Børresen.

– Derfor ser mange seg nødt til å betale for å få tilbake eget varemerke. Tidlig registrering av varemerker reduserer den risikoen betydelig.

Risiko 2_cropped.jpg

Risiko 3: Manglende klausuler i kontrakter

Det er også viktig å sørge for solide avtaler med samarbeidspartnere, kunder og andre aktører i det nye markedet.

– Kunnskap om lokale forhold er viktig for å lykkes i et nytt marked. Selv om Kina er med i sentrale internasjonale avtaler, finnes det rettslige, språklige og kulturelle forskjeller det må tas høyde for. Her er det viktig å søke ekspertråd, sier Aguilera-Børresen.

Et eksempel er såkalte «NNN-avtaler» som ofte anbefales fremfor tradisjonelle konfidensialitetsavtaler i Kina, spesielt for produksjon av varer.

– NNN står for «non-disclosure, non-use and non-circumvention», forklarer Aguilera-Børresen.

–Klausulene hindrer blant annet fabrikker å produsere og selge produktet ditt videre til andre, eller i andre markeder.

Risiko 3_cropped.jpg

Hvor begynner du?

Aguilera-Børresen har en plan på fem steg, som han anbefaler til alle bedrifter som vil inn i Kina, eller andre nye markeder: 1. Oppdater IPR-strategien din 2. Vurder behovet for tidlig registrering av varemerker, patent og design 3. Følg med på hva konkurrentene gjør 4. Vær klar for å håndheve rettighetene dine 5. Bruk tilgjengelig ekspertise

– Det aller første grepet er likevel å ha kontroll på bedriftens immaterielle verdier, sier han.

– Kort oppsummert handler det om tre ting: mennesker, strukturer, og relasjoner.

Hvis du er usikker på hva det innebærer i praksis, har Innovasjon Norge en egen guide for å kartlegge de materielle verdiene til bedriften din, forteller Aguilera-Børresen.

Det finnes også flere kilder til gode råd. Innovasjon Norges IPR-team og Eksportsenteret bistår med IPR og eksportrelaterte spørsmål. EU har etablert China IPR SME Helpdesk med gode ressurser og verktøy. Og IPRhjelp.no har en rådgiverdatabase med kontaktinformasjon til IPR-ekspertise i Norge.