TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Sikrer SMB-vekst med effektiv garantiordning

4. mai, 2020
Av The Explorer
Vekstgaranti_GettyImages_cropped.jpg

Getty Images

Samarbeid mellom banker og myndigheter senker terskelen for lån til SMBer. Det fjerner hindre for vekst, verdiskapning og innovasjon.

Små og mellomstore bedrifter (SMBer) utgjør ryggraden i mange europeiske økonomier, og er viktige inkubatorer for innovasjon.

Men selv om mange innovative SMBer kan vise til god lønnsomhet og stabil vekst, er det ikke alltid de klarer å stille med tilfredsstillende sikkerhet når de skal søke lån hos banken. Det kan være et stort hinder for videre vekst, samtidig som det hemmer utvikling av bedre produkter, teknologier og tjenester.

Derfor har Norge opprettet Vekstgarantiordningen. Den innebærer at staten – gjennom Innovasjon Norge – overtar opp til 75 prosent av bankens risiko ved lån til SMBer. For enkelte lån reduseres altså bankens risiko med tre fjerdedeler, noe som gir en langt lavere terskel for å gi SMBer sårt tiltrengt kapital.

Blueye Robotics-@Blueye Robotics_cropped.jpg

Blueye Robotics

Fakta om Vekstgarantiordningen

  • Innovasjon Norge kan garantere for 75% av tap ved lån gitt til SMBer.

  • Gis til SMBer som er betalingsdyktighe, men mangler tilstrekkelig sikkerhet.

  • Hver bedrift kan innvilges lån på inntil 4 millioner kroner, til investeringer og arbeidskapital.

  • Ordningen er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Det Europeiske Investeringsfondet (EIF) under Horisont 2020.

Fleksibilitet, trygghet og grønnere løsninger

– Gjennom Vekstgarantiordningen har vi fått økt kredittfasilitet, som har gitt oss mer handlingsrom og mer frihet. Det betyr at vi kan ta litt mer risiko i prosjektene våre.

Det sier Anders Gundersen, daglig leder i selskapet Sensonomic, som leverer ressurssparende kunstig intelligens-løsninger til landbruket. Han mener ordningen er spesielt nyttig for å fremme bærekraftige produkter og tjenester.

– Grønne løsninger tar gjerne litt lenger tid å utvikle. Denne ordningen gir oss tiden vi trenger for å tilpasse løsningen vår til markedets behov.

sensonomic_main_cropped (2).jpg

Det er en erfaring Sensonomic deler med WINNS – en norsk bedrift som har utviklet banebrytende kjøle- og varmesystemer som gir kraftige kutt av både energiforbruk og utslipp av klimaskadelige F-gasser. Ifølge CEO Guro Solem har Vekstgarantiordningen gitt bedriften tryggheten de trenger til å gjøre løsningen enda bedre – og grønnere.

– Som et selskap i vekst er likviditeten vår veldig sensitiv for salg – det vil si at vår likviditet er veldig påvirket av evne til å selge. For oss har vekstgarantiordningen muliggjort fortsatt fokus på utvikling, uavhengig av at salget ikke alltid inntreffer, sier hun.

– Viktigere enn noensinne

Vekstgarantiordningen ble lansert som et pilotprosjekt i 2018, da med tre norske banker som samarbeidspartnere. Blant de som har vært med siden begynnelsen finner vi DNB, som har en tredjedel av norske SMBer – 220 000 i tallet – på sin kundeliste.

– Ordningen gjør at vi i større grad kan finansiere spennende prosjekter og selskaper som vi har tro på, men som det ville vært vanskelig å finansiere fra et rent bankperspektiv, grunnet manglende sikkerhetsdekning, sier Roger Antonesen, direktør for SMB-finansiering i DNB.

Antonesen_Roger_cropped.jpg

Roger Antonesen.

DNB

I pilotfasen hadde Vekstgarantiordnignen en total låneramme på 800 millioner kroner. Nå er den totale potten økt til to milliarder fordelt på fjorten banker.

Antonesen mener at nedgangstider, som verdensøkonomien nå opplever grunnet koronapandemien, viser hvor viktig denne ordningen er.

– Nå ser vi at Vekstgarantiordningen er viktigere enn noen gang. Den bidrar til at utviklingen av prosjekter og selskaper ikke stopper opp.

Risikoavlastning framfor penger

Norge har et offensivt og velutviklet virkemiddelapparat som skal fremme utviklingen av nye selskaper og innovative, grønne løsninger.

En del av dette gjøres i form av ren pengestøtte til bedrifter – men her skiller Vekstgarantiordningen seg ut. Antonesen forklarer:

– Vekstgarantiordningen underbygger helt vanlige bedriftslån, som gis på grunnlag av kredittvurdering. Det stiller høyere krav til lønnsomhet og kvalitet hos mottakerbedriften enn ved tradisjonell støtte. Og den økonomiske støtten ordningen innebærer blir bare aktuell dersom dette lånet misligholdes.

Det er altså snakk om en veldig kostnadseffektiv metode for å sikre vekst, verdiskapning og innovasjon hos SMBer. I praksis er det ekstremt sjelden at Innovasjon Norge blir nødt til å betale ut midler gjennom garantien.

– Så å si ingen av lånene vi har gitt under ordningen er blitt misligholdt, sier Antonesen.

Han kan også fortelle at ordningen er ekstremt attraktiv for målgruppen.

– I 2019 hadde vi i DNB en Vekstgaranti-ramme på 425 millioner. Den ble brukt opp allerede i juni det året. Derfor er vi glad for at den nå er økt til 700 millioner.

– Alt i alt er det en ordning med veldig stor etterspørsel, lav grad av byråkrati, og tydelige retningslinjer. Det er et veldig godt virkemiddel som gjør oss i stand til å gjøre mer for innovative gründer- og vekstbedrifter i Norge, avslutter han.