TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

Explore BusinessNorway.com
Login

Norske bedrifter ønsket: EU-finansiering til grønne prosjekter

13. mars, 2020
Av The Explorer

Norske små og mellomstore bedrifter (SMBer) oppfordres til å søke finansiering fra akseleratorprogrammet til European Innovation Council (EIC). EIC Accelerator hjelper innovative SMBer med internasjonale ambisjoner og stort potensiale for vekst med finansiering, coaching og akseleratortjenester.

Neste utlysning av EIC-midler har søknadsfrist 19. mai 2020. For å kvalifisere for støtte må bedrifter ha en nyvinning som hjelper Europa med å nå ett eller flere av målene til «European Green Deal». Bedrifter med kvinnelige ledere oppfordres spesielt til å søke.

Hva er EIC Accelerator? 

EIC Accelerator (tidligere kjent som SMB-instrumentet) er en del av det europeiske innovasjonsrådet (EIC) sitt pilotprogram for å støtte SMBer, inkludert oppstartsbedrifter, med høyt potensiale og høy risiko. Programmet skal hjelpe bedriftene å utvikle nye og innovative produkter, tjenester og forretningsmodeller, og å få disse på markedet.

EIC Accelerator-programmet er svært selektivt, og konkurransen er hard for å bli valgt.

Bedriftene som blir utvalgt kan få et tilskudd på mellom EUR 0,5 og 2,5 millioner, i tillegg til tilbud om egenkapital på opptil EUR 15 millioner. Bedriftene får også tilbud om mentorer for å hjelpe dem med å skalere innovasjonene. Videre får bedriftene akseleratortjenester som kobler dem med investorer, store selskaper og andre gründere, noe som skaper økt synlighet og større mulighet til å lykkes.

Hva er European Green Deal? 

European Green Deal er EUs nye vekststrategi for å gjøre EU klimanøytralt innen 2050 samtidig som man skaper nye jobber.

Utlysningen til EIC Accelerator med frist 19. mai 2020 er kun tilgjengelig for prosjekter som hjelper med å oppnå minst ett av målene til European Green Deal:

  1. Øke EUs evne til klimatilpasning

  2. Levere ren, trygg og rimelig energi

  3. Bidra til overgangen til ren eller sirkulærøkonomisk industri

  4. Bidra til energi- og ressurseffektiv bygging og restaurering

  5. Øke farten i overgangen til bærekraftig og smart mobilitet

  6. Bidra til rettferdig, sunn og miljøvennlig matproduksjon

  7. Bidra til bevaring og gjenoppretting av økosystemer og biologisk mangfold

  8. Arbeide for nullutslipp og et giftfritt miljø

Hvem kan søke?

Enkeltstående og profittdrevne SMBer i alle sektorer har mulighet til å søke om midler. Vekstbedrifter oppfordres til å søke, men oppstartsbedrifter kvalifiserer også. Bedriftene må falle inn under kriteriene i EUs SMB-definisjon.

Bedriftenes foreslåtte konsept bør være banebrytende med stort potensial for oppskalering. For å nå opp i den europeiske konkurransen bør bedriftene videre ha en solid forretningsplan og et godt team. Det vil bli gitt prioritet til konsepter som involverer forskningsdrevet teknologi med intensiv utvikling og en langvarig innovasjonssyklus.

Bedrifter med kvinnelige ledere oppfordres sterkt til å søke. Europakommisjonen har som mål at minst 25 prosent av de beste søknadene, altså de som blir invitert til intervjuer, kommer fra SMBer med kvinnelige sjefer.

Hvilke typer aktiviteter kvalifiserer til støtte?

For å motta støtte må aktivitetene bidra til å omdanne et forretningskonsept til et markedsklart produkt, for eksempel gjennom testing, prototyper, validering eller markedstilpasning. Hvis aktiviteten i hovedsak dreier seg om teknologisk utvikling, forventes det et «Technology Readiness Level» (TRL) på mellom 6 og 8 for prosjekter som kun søker tilskudd.

EIC Accelerator tilbyr tilskudd på inntil EUR 2, 5 millioner, og det vil være mulig å søke om kombinasjonsfinansiering («blended finance»). Det innebærer en kombinasjon av tilskudd på inntil EUR 2, 5 millioner og egenkapital på inntil EUR 15 millioner. Det gis finansiering til aktiviteter med TRL 6-8. Aktiviteter over TRL 8 blir kun finansiert med kombinasjonsfinansiering.

Søkere vil bli bedt om å indikere om de ønsker kombinasjonsfinansiering og hvilken sum de ønsker som egenkapital. Maksimumsinvesteringen for egenkapital er EUR 15 millioner.

Prosjektperioden bør være 12 til 24 måneder, men kan være lenger i spesielle og velbegrunnede tilfeller.

Trenger du hjelp?

Norske oppstartsbedrifter og SMBer som kommer videre etter å ha søkt støtte fra EIC Accelerator-programmet blir invitert til Brussel for å vise fram sitt prosjekt og sin bedrift foran en jury. Innovasjon Norge tilbyr gratis trening i Oslo og i Brussel. Lær mer ved å klikke på denne lenken.

For mer informasjon og assistanse, kontakt en av Innovasjon Norges EU-rådgivere ved å klikke på denne lenken.