TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Slik er Norge integrert i EU-markedet

28. august, 2020
Av The Explorer
Cityscape Barcode_cropped.jpg

Varer, tjenester, kapital og personer beveger seg helt fritt mellom Norge og EU-land, med svært få restriksjoner.

– Vi får mange spørsmål om EU-regelverket er implementert i Norge. Svaret på det er ja.

Det sier Kjetil Johansen, partner i advokatfirmaet DLA Piper Norge. Han er ekspert på EØS-avtalen: rammeverket som innlemmer Norge, Liechtenstein og Island i EUs indre marked.

Avtalen postulerer at EUs fire friheter – fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer på tvers av grenser – også gjelder i disse landene, selv om de ikke er medlem av EU. Den innebærer også at Norge plikter å innføre de samme regler og rettigheter som andre EU-land når det gjelder konkurranse, investeringer, arbeidskraft, kjøp og salg av tjenester, bank- og forsikring og handel med varer. I tillegg gir avtalen EØS-land mulighet til å delta i en rekke av EUs omfattende forsknings-, innovasjons- og utdanningsprosjekter.

Fakta om EU og EØS:

 • EU: Økonomisk og politisk union mellom 27 europeiske medlemsstater siden 2020.

 • EØS: (Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet): Et utvidet, sammenhengende frihandelsmarked som innbefatter hele EU pluss Norge, Island og Liechtenstein.

 • EFTA (European Free Trade Association): Frihandelsforbund mellom Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.

 • ESA (EFTA Surveillance Authority): Overvåkningsorgan som sørger for korrekt implementering av regelverket i EØS-land og at dette samsvarer med fortolkning i resten av EU.

KM Seatex-MRU-Kongsberg Maritime_cropped.jpg

Motion reference unit (MRU) for maritime operasjoner.

Kongsberg Maritime

Fri flyt, med få unntak

I løpet av vinteren har DLA Piper, med Johansen i spissen, laget en innføring om det juridiske forholdet mellom Norge og EU. Resultatet er White Paper on Foreign Direct Investments in Norway. (Les den her.)

Johansen_Kjetil_2.jpg

Kjetil Haare Johansen, DLA Piper Norge

Min erfaring er at EØS-avtalen ikke er særlig godt kjent utenfor Europa.

– Avtalen gir Norge stor grad av forutsigbarhet, skaper like rammevilkår innenfor EØS-området, og gjør at utenlandske aktører møter få restriksjoner på investering og handel, forklarer Johansen.

Den praktiske konsekvensen av avtalen er at grensen mellom Norge og EU stort sett er irrelevant når det kommer til økonomisk aktivitet.

Banebrytende batteriteknologi fra Norge

  – Ta personvern, for eksempel. GDPR-lovgivningen gjelder fullt ut i EØS-landene som i resten av EU. Kombinert med de fire frihetene betyr det at lagring og utveksling av data og informasjon kan ta utgangspunkt i Norge på lik linje med et hvilket som helst annet EU-land, sier han.

  Det finnes imidlertid to unntak fra regelen om fri økonomisk flyt:

  – Unntakene gjelder eksport og import av fisk og landbruksvarer. Her har Norge egne regler. Men disse unntakene gjelder ikke teknologi, utstyr eller tjenester knyttet til fiskeri, akvakultur og landbruk som kan handles fritt. I tillegg etablerer ikke EØS-avtalen en tollunion, selv om opprinnelsesregler og tollbehandlingsprosedyrer er harmoniserte med resten av EU.

  Informasjonslagring på Svalbard

   Eget organ sikrer compliance

   EØS-avtalen inneholder også mekanismer som sørger for at regelverket i EØS-land samsvarer med det man finner i EU. Når EU vedtar nye lover, sendes det til behandling i en egen EØS-komité, som har ansvaret for å godkjenne innføring av EU-regler i EØS-landene.

   Når det er gjort må myndigheter i EØS-landene så sørge for å oppdatere regelverket sitt slik at det samsvarer med EUs. Ifølge Katrine Lillerud, senioradvokat og en del av EØS-teamet ved DLA Piper Norge, har denne omveien lite å si for det juridiske resultatet.

   – Den største konsekvensen av dette systemet er at det noen ganger er en viss forsinkelse før enkelte EU-regler blir gjeldende i EØS-land, sier hun.

   Hun forklarer videre at det finnes separate sikkerhetsmekanismer som sikrer at regelverkene i EØS-landene ikke avviker fra det som eksisterer i EU.

   – Overvåkningsorganet ESA [EFTA Surveillance Authority] sørger for at EU-regler blir implementert riktig i EØS-landene. ESA gir beskjed til EØS-landene hvis de mener lovgivning ikke er tilstrekkelig. De kan også referere juridiske tvister til en egen domstol, EFTA-domstolen, forklarer Lillerud, som selv har erfaring fra ESA.

   Dermed kan man være trygg på at man ikke møter på overraskelser når det gjelder rammebetingelser for investeringer i Norge.

   – Norge har vært gode og konsistente på implementering av EU-regelverk – vi er til og med flinkere enn mange EU-land til å innføre EU-regler, avslutter Johansen.

   Er du interessert i å lære mer om å gjøre forretninger i Norge, og om forholdet mellom EU, EØS og Norge? Ta gjerne kontakt med Invest in Norway.

   Get in touch

   benedicte-fasmer-waaler-aspect-ratio-1-1-480x480.jpg
   Benedicte Fasmer Waaler
   Investment Manager, Invest in Norway
   +47 450 02 106