TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Slik skal Bergen få Europas grønneste havn

26. november, 2020
Av The Explorer
Krediteres_Varde_og_Plug_cropped.jpg

Varde/Plug

Med Europas største landstrømanlegg, stadig mer digitaliserte havnedrift og nye rapporteringsverktøy vil Bergen gi skipsnæringene en grønn push.

Bergen, Norges nest største by, er Vestlandets viktigste knutepunkt for gods-, offshore- og cruisetrafikk. Nå vil Bergen Havn bruke denne posisjonen til å fremme grønn skipsfart.

– Ambisjonen vår er å bli den grønneste og smarteste havnen i Europa. Skal du gjøre en forskjell, må man sikte såpass høyt, forteller Even Husby, miljøsjef ved Bergen havn.

Timingen er prekær: i løpet av 2030 skal utslipp av CO₂ fra skipsfart reduseres med 40 prosent sammenlignet med 2008-nivå. I tillegg er utslipp av nitrogenoksider (NOₓ) og svoveloksider (SOₓ) et økende helseproblem. WHO estimerer at over 4.2 millioner mennesker dør prematurt-air-quality-and-health) hvert år som følge av luftforurensing.
Løsningene på disse problemene ligger ikke bare i hvordan man bygger båtene, sier Husby.

– Vi står ovenfor en stor transformasjon, hvor rene energiløsninger skal gjelde over alt. Hvis vi skal komme dit, må havnene være forberedt. Vi må bygge infrastruktur, vi må gi insentiver til å drive grønt og vi må drifte smartere, sier Husby.

  Bekjemper forurensning med banebrytende rapporteringssystem

  Hvordan skip driftes mens de ligger til kai har stor innvirkning på skipets miljøavtrykk. Her har havnene en påvirkningsmulighet. Problemet er at havnene mangler verktøy de trenger for å håndheve gode miljøstrategier ovenfor skipene.

  Husby forklarer:

  – Vi får god teknisk dokumentasjon om skipene som kommer, men vi har nesten ikke data om hvordan de faktisk opererer. For å sette det på spissen: et skip kan ha verdens mest avanserte rensesystem om bord, uten at vi vet noe om de bruker dette systemet når de er i havn. Dette er ofte en økonomisk vurdering, og erfaring tilsier at for eksempel cruiseoperatører ofte prioriterer økonomi framfor bærekraft.

  I samarbeid med DNV GL og andre norske havner har Bergen Havn derfor gått i spissen for å utvikle Environmental Port Index (EPI), et rapporteringsverktøy for drift av skip i havn.

  – Det er et rapporteringssystem som fylles ut mens skipene ligger her. Der samles et bredt sett med informasjon om hvordan skipet har blitt operert, med spesielt søkelys på drivstoff- og energiforbruk gjennom perioden. Denne informasjonen blir analysert og kvalitetssikret, så tildeles skipet en poengsum mellom null til hundre. Et skip som har ligget til kai med lave utslipp av CO₂, NOₓ og SOₓ vil kunne få en høy score, mens et skip som bare gjør det absolutte minimum i forhold til myndighetskrav vil få veldig lav poengsum.

  Slik skal havnene bli i stand til å dytte skipsnæringer i en grønnere retning.

   – EPI-scoren gir et grunnlag for å bruke grønne insentiver. For vår del betyr det at hvis du har en score på rundt 30, får du ingen endringer i avgiftene for å besøke Bergen Havn. Skip som havner under dette får betydelig påslag, mens en høy score betyr avgiftsreduksjon. Slik endrer vi holdninger og adferd over tid.

   Den første generasjonen av EPI-verktøyet har vært myntet på cruiseskip, som ofte står bak store utslipp av CO₂, SOₓ og NOₓ når de ligger i havn.

   –Bare i løpet av 2019-sesongen så vi at cruiseskipene i havner som brukte EPI fikk en jevn oppgang i scoren sin – altså at de skapte gradvis mindre forurensning. Det betyr at verktøyet fungerer.

   EPI blir nå brukt i 16 norske cruisehavner – men Husby har høye ambisjoner for verktøyet.

   – Målet er at det skal bli et universalt, globalt havneverktøy. Vi jobber med internasjonale partnere for å tilpasse verktøyet for godstrafikk også. Nå i begynnelsen har vi hatt fokus på utslipp av CO₂, NOₓ og SOₓ, men vi jobber med å utvikle verktøyet slik at det favner enda bredere på bærekraft – for eksempel skal vi etter hvert kunne ta med avfallshåndtering i beregningen.

   Plug-Zinus_cropped.jpg

   Vil eksportere landstrøm-løsning

   Ikke bare vil Bergen Havn gjøre det lønnsomt å drive miljøvennlig – de vil også gjøre det enkelt. Derfor har de bygget et verdensledende anlegg for landstrøm, så cruiseskip ikke trenger å bruke egne motorer for å generere strøm mens de ligger til kai.

   – Litt avhengig av hvordan du måler, kan vi si at dette er Europas største landstrømsanlegg. Vi har en kapasitet på 48 megavoltampere, som er mer enn det du finner noe annet sted.

   Det sier Maria Bos, daglig leder i Plug, som eier og drifter alle landstrømsanleggene i Bergen Havn. Da arbeidet med landstrømsanlegget begynte, hadde Bergen allerede gode landstrøm-fasiliteter for offshorefartøy. Men landstrøm til cruiseskip gir miljøgevinster i en helt annen skala, forteller Bos.

   – 2020 har jo vært et spesielt år. Mens vi venter på at cruiseskipene skal returnere tilbake til Bergen etter en COVID-19-pause, er det er kjekt å se at vi har doblet salget av landstrøm til andre skipstyper i forhold til 2019. Slik har vi spart Bergen for veldig store utslipp.

    – Og vi vil jo tro at markedet for landstrøm vil vokse videre, ikke bare i cruiseindustrien. Selv om skipsfarten på lang sikt skulle gå helt og holdent over til hydrogen og ammoniakk, så vil landstrøm være et kostnadseffektivt alternativ når man ligger ved kai.

    Plug vokste ut av samarbeidet mellom Bergen Havn og fornybarselskapet BKK. Bos mener det var en klok beslutning å skille ut landstrømsatsingen i eget selskap – nå er nemlig Plug godt posisjonert til å eksportere landstrømteknologien sin.

    – Vi har flere prosjekter på gang i norske havner, og vi får mange internasjonale henvendelser. Landstrøm er en krevende prosess og en stor investering, og vi eksisterer nå i et slikt format at vi kan gjenbruke erfaringen og kompetansen vår i nye havner.

    – Vi har et uttalt mål om å eksportere løsningen, og vi er i dialog med utenlandske havner.

    Hun mener videre at Bergen Havn må krediteres for at utviklingen av landstrøm-løsninger har skutt fart de siste årene.

    – Landstrøm hadde hatt en mye svakere posisjon hvis ikke Bergen hadde vært foregangshavn på implementering av alle typer miljøteknologi. I begynnelsen var det nok ikke alle som var like positive, men nå har vi klart å bevise at det fungerer.

    plug_(3)_cropped.jpg

    Satser på digitalisering og autonomi

    I tillegg til å bygge et grønt momentum med målrettet satsing mot cruisenæringen, jobber Bergen Havn parallelt med å sikre at selve havnedriften blir smartere, mer effektiv og mer miljøvennlig.

    – Vi bygger en helt ny godsterminal ute på Ågotnes. Det frigjør arealer i sentrum til byutvikling, samtidig som vi får mulighet til å bygge verdens grønneste godsterminal helt fra scratch. Det gjør oss i stand til å bli en nullutslippshavn, forklarer Husby i Bergen Havn, og legger til:

     – Vi satser for eksempel på en heldigitalisert havnesentral, som kan optimalisere flyten av skip inn og ut, og på den måten hindre kø, dødtid og utslipp. I tillegg ser vi på løsninger for autonom, utslippsfri transport av containerlast – ikke ulikt Yara Birkeland-prosjektet.

     I den forbindelse samarbeider Bergen Havn tett med klyngen NCE Maritime Cleantech, et av verdens ledende miljøer for smarte, bærekraftige maritime løsninger.

     – Jeg tror det vi har gjort i Bergen har vært toneangivende for andre norske havner, og vi høster en del internasjonal anerkjennelse. Slik kan vi spille en rolle i den globale, grønne transformasjonen, avslutter Husby.