TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

Explore BusinessNorway.com
Login

Skal redde havet med verdens mest avanserte skip

6. januar, 2020
Av The Explorer
Arrival_cropped.jpg

Norsk initiativ lanserer verdens største og mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskip. Slik skal REV Ocean bekjempe klimaendringer, plastforurensning og overfiske.

Når REV Ocean sjøsettes i 2021, vil det være verdens største og mest avanserte forskningsskip. Den 182 meter lange superyachten, som er utstyrt med den mest avanserte havteknologien og forskningsutstyret som finnes, kan gjøre målinger helt ned til 6 000 meters dyp. Skipet skal fylles med utvalgte forskere og haventusiaster fra næringsliv, politikk og forskningsinstitusjoner. Målet er å finne konkrete, kommersielle og skalerbare løsninger som kan bedre helsen i havet.

Nina Jensen, administrerende direktør i REV Ocean

Vi skal øke kunnskapen om havet, gjøre den kunnskapen tilgjengelig og omsette den til helt konkrete løsninger.

Skipet kan huse opptil 30 besetningsmedlemmer og 60 forskere, og vil være utstyrt med avanserte trål- og prøvetakingssystemer, sonarsystemer, laboratorier, klasserom, helikopterplattformer og en ubåt.

©Guillaume-Plisson-9971_cropped.jpg

Guillaume Plisson

Ute etter konkrete løsninger – og deling av data

Tanken er at alle som ønsker å finne løsninger på havets problemer kan søke om å få være med på REV Ocean.

– Vi skal ikke drive med grunnforskning i tradisjonell forstand, men fasilitere konkret forskning for å løse problemer som har med plastforurensning, klimaendringer og overfiske å gjøre, forklarer Jensen.

Hun forteller at tverrfaglighet, innovasjon og åpenhet er viktige kriterier når de avgjør hvem som skal få delta på skipets ekspedisjoner.

– Havet reddes ikke med marinbiologer alene – vi trenger folk med ulik bakgrunn og forskjellige perspektiver. I tillegg til forskere vil vi derfor ha med for eksempel kunstnere, lærere, politikere, næringslivsledere og barn og unge.

– Også er det et absolutt krav om at løsninger og data må deles. Det jobbes altfor mye i siloer hvor man ikke deler erfaringer og ikke er villig til å hjelpe hverandre, legger hun til.

Ambisjonene er ikke bare at det skal skapes konkrete løsninger på skipet – men at det også skal være springbrett for en større og målrettet bevegelse som jobber for havets helse.

– REV Ocean skal også være en flytende tenketank og et utstillingsvindu. Vi har verdens mest avanserte kommunikasjonsutstyr om bord for å vise fram hva som er problemene og hva som er løsningene. Forhåpentligvis vil det føre til økt engasjement og entusiasme for havrelaterte tiltak hos næringslivet, investorer og filantroper.

©Guillaume-Plisson-0190_cropped.jpg

Guillaume Plisson

Egen stiftelse for datadeling

Skipet REV Ocean er en del av det større REV Ocean Initiative. Selv om en god del av aktiviteten naturligvis vil være knyttet opp til skipet, jobber REV Ocean parallelt med andre store prosjekter for å fremme havets helse.

Deriblant gjennom The Ocean Data Platform, en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse som skal sammenstille og tilgjengeliggjøre store mengder data om havet, med det formål å gjøre det enklere å finne kunnskapen, perspektivene og inspirasjonen man trenger for å skape gode løsninger for havet. Jensen forklarer:

– Hvis man er interessert i et spesielt havområde, kan det for eksempel være at værdata ligger på et sted, informasjon om bunnhabitater et annet, data om fiskeri og skipsfart på et tredje – og så videre. Vi vil samle alt dette på et sted. Vi skal ikke eie eller lagre dataene, men bare gjøre dem tilgjengelige og analysere dem.

Hun mener at dersom kunnskap om havet blir mer tilgjengelig, vil det også stimulere til mer handling.

– Det er et problem at mye av kunnskapen om havet ligger i lukkede eller utilgjengelige systemer. Jeg tror at når vi har en tydelig oversikt over hva som er riktig handlingsplan, vil den også følges.

Nina Jensen

Vi gjør kunnskap om havets problemer – og hvilke løsninger som trengs – så tilgjengelig og «in your face» som mulig, slik at det blir vanskelig å ikke gjøre de rette tiltakene.

Det betyr at selv om det er halvannet år til REV Ocean-skipet sjøsettes, yrer det allerede av aktivitet på REV Oceans kontorer utenfor Oslo.

– The Ocean Data Platform jobber bl.a. sammen med Global Fishing Watch for å bekjempe ulovlig fiske. Der kobler vi sammen mange ulike former for data – om skipstrafikk, havneanløp, fiskebestander og bunnhabitat – for å finne ut hvor man kan legge ned den mest effektive innsatsen. I tillegg er vi i gang med et lignende prosjekt knyttet til å redde verdens korallrev, og de videre prosjektene står i kø.

Utover dataplattformen har REV Ocean også etablert The Plastic Revolution Foundation – med tidligere leder av FNs miljøprogram Erik Solheim i spissen – som skal skape lønnsomme og skalerbare løsninger på plastforurensingsproblemet. De er allerede i gang med et pilotprosjekt i Ghana.

– Alt i alt har vi opprettet tre stiftelser, satt i gang en rekke pilotprosjekter og inngått mer enn femten partnerskap, sier Jensen fornøyd.

Kapitalisme + idealisme = sant

REV Ocean-initiativet ble startet i 2017 av den norske forretningsmannen Kjell Inge Røkke, en av Norges rikeste menn. Gjennom den globale aksjonen The Giving Pledge har han forpliktet seg til å gi bort minst halvparten av formuen som til gode formål.

Da var marinbiolog Nina Jensen leder i WWF Verdens naturfond, og kjent som en av Norges dyktigste (og mest kompromissløse) miljøaktivister. Jensen, som beskriver seg selv som idealist til fingerspissene, forteller at Røkke brukte nesten et år på å overtale henne om å forlate drømmejobben i WWF til å lede det nye initiativet.

– Røkke har jo tjent en god del av pengene sine på oljerelatert virksomhet, så i begynnelsen var jeg usikker på om han mente alvor. Jeg ønsket ikke å bli en del av et «grønnvaskingsinitiativ». Men etter et år med samtaler ble jeg overbevist om at han virkelig mente alvor og at dette faktisk kunne utgjøre en forskjell. Min idealisme kombinert med hans industrielle teft og enorme gjennomføringsevne utgjør en ganske unik mulighet til å gjøre noe stort.

Etter to år i den nye jobben angrer ikke Jensen et sekund:

– Mange av tingene vi setter i gang nå, er ting jeg drømte om å gjennomføre i WWF – men ikke fikk til på grunn av enten manglende kompetanse, kapasitet eller kapital. Og når man jobber i en NGO og ser hvor mye galt det er i verden, blir man fort veldig fokusert på problemer. Sånn sett er det veldig befriende å få lov til å jobbe med løsninger på heltid.

– Men jeg kan fortsatt bli ekstremt sint og forbanna, legger hun til.

Avslutningsvis påpeker hun at Norge, med sin posisjon som ledende havnasjon og tilgang på enorm kapital, har et unikt potensial – og et spesielt ansvar – for å skape og fremme bærekraftige løsninger.

– Vi har blant annet verdens beste fiskeriforvaltning. Og det norske Oljefondet tok det jeg vil anse som den viktigste klimabeslutningen noensinne da de trakk seg ut av kullinvesteringer. Den ene handlingen har gjort det mye mindre attraktivt å investere i kull, som er den største verstingen når det kommer til klima.

Arrival 2_cropped.jpg

REV Ocean-skipet ankommer Brattvåg, september 2019.

Lawrence Hislop