TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Norske bedrifter bruker petroleumsteknologi til å etablere seg i fornybare industrier

13. juni, 2019
Av The Explorer
windrader-1048981_cropped (1).jpg

Offshoreindustrien har gitt Norge noen av verdens fremste maritime næringsklynger. Nå satser mange av dem tungt på bærekraft.

GCE Subsea har lenge vært en av Norges ledende næringsklynger på offshoreteknologi, men er nå på full fart inn i fossilfrie havnæringer. Ved å bruke kunnskap og teknologi fra fossil industri er klyngen i stand til å etablere seg i blå vekstmarkeder som havbruk og offshore fornybar energi. For å reflektere utvidelsen fra en tradisjonell olje- og gassklynge til en som satser bredt på maritime næringer, har de også skiftet navn til GCE Ocean Technology.

– Vi har verken økonomi eller tid til å begynne utviklingen av fornybare næringer på bar bakke. Derfor trenger vi at kompetansen fra olje og gass gir skyvekraft til grønn industri, sier Owe Hagesæther, CEO i GCE Ocean Technology.

1312 Owe Hagesæther_mono_cropped.jpg

Owe Hagesæther, CEO i GCE Ocean Technology.

Klyngen er et eksempel på at omstilling fra fossil til grønn industri kan skje raskt: I løpet av bare de tre siste årene har majoriteten av klyngens bedrifter involvert seg i fornybare virksomheter, i tillegg til olje- og gassvirksomheten.

– I 2014 var vi 120 selskaper som jobbet bare med petroleumsindustrien. I dag er mer enn halvparten av bedriftene våre involvert enten i havbruk eller offshore fornybar energi i tillegg, sier Hagesæther.

– Enkelte selskaper har nå større omsetning innen fornybart enn i olje og gass.

Hjelper bedrifter med crossover

I GCE Ocean Technology har de mange eksempler på crossover-innovasjoner som viser at kompetanse og teknologi fra olje og gass kommer til nytte i fornybare næringer.

Utover overføring av teknologi fra en type offshorevirksomhet til en annen, satser mange bedrifter i GCE Ocean Technology på å bruke erfaringene fra olje og gass til å fremme bærekraftig vekst i havbrukssektoren.

– Sensorer og kameraer utviklet for olje- og gassutvinning kan for eksempel hjelpe havbruksnæringen til å overvåke lakselus og vannkvalitet. Selskaper som Aanderaa og Imenco har gjort nettopp dette, og jobber nå mye med havbruk, han sier.

Background 3_TechnipFMC.jpg_cropped.jpg

Undervannsløsniger.

TechnipFMC

– Felles for alle bedriftene er at kompetansen er opparbeidet og grunnteknologien utviklet for olje og gass.

Ved å være med i klyngen GCE Ocean Technology får bedriftene hjelp til å omstille seg til nye, blå markeder.

– Gjennom prosjekter, programmer og seminarer hjelper vi bedrifter med markedstilpasning. Vi bidrar også med å introdusere dem for sentrale personer og selskaper i de nye bransjene, sier Hagesæther.

Store vekstmuligheter

Overgangen fra olje- og gassindustrien til fornybare næringer har vært krevende i en vanskelig tid preget av nedbemanning og kostnadsreduksjoner. Alle selskaper i olje- og gassbransjen er sårbare for prissvingninger.

– Olje- og gassindustrien er en syklisk bransje, noe som er en spesielt stor utfordring for små selskaper som er avhengig av en forholdsvis stabil kontantstrøm. Ved å etablere seg i andre, fornybare næringer blir de mer robuste. Ikke alle tjener ikke like mye nå som da oljeprisen var på topp, men de har til gjengjeld flere ben å stå på, sier Hagesæther

Hagesæther og GCE Ocean Technology er uansett stolt av å være med på å skape bærekraftig vekst.

– Det er viktig for oss å bidra til å skape et marked som bedrifter kan leve av innen det grønne skiftet. Det er først da man kommer i mål med FNs bærekraftsmålene.

Smart Ocean.jpg

Smart havteknologi.