TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Bli med på Norges mest høylytte klimamarkering

9. august, 2019
Av The Explorer
Klimabrøl_foto1_cropped.jpg

Om du er i Oslo fredag 30. august, kan du få utløp for følelsene dine om klimaendringer. Opp mot hundre tusen mennesker skal samles for å brøle høyt for klimakampen.

De aller fleste tar klimaendringer på alvor – men det er ingen automatikk i at kunnskap om klimaendringer omsettes til effektiv handling. Nå ønsker en ny, norsk bevegelse å mobilisere hele befolkningen på en ukonvensjonell måte: ved å samle 100 000 mennesker til å brøle ut for klimaet.

– Klimabrølet engasjerer «den tause majoritet» – den store andelen av befolkningen som vet at klimakrisen er veldig alvorlig, men som av ulike grunner ikke er på banen selv. Klimabrølet vil få titusener ut i gatene for å vise dem at vi er klare for de store, tøffe tiltakene, sier Even Nord Rydningen, initiativtaker til Klimabrølet.

Klimabrøl_foto2_cropped.jpg

Even Nord Rydningen er initiativtakeren til Klimabrølet.

Stimulere latent engasjement

Rydningen mener at et kollektivt brøl er akkurat det som skal til for å skape et mye større engasjement.

– Mange er engasjert i klimakampen, men for det brede lag av befolkningen er det lett at engasjementet imploderer i «likes» og kommentarer på sosiale medier, sier Rydningen.

Med Klimabrølet ønsker Rydningen å gi en kanal hvor dette engasjementet får utspilt seg.

– Å stå sammen med tusenvis av andre og brøle ut at vi ikke finner oss i å drive sidelengs inn i fremtiden lenger – vi krever klimahandling NÅ –- kan dermed være nyttig for å bringe dette engasjementet ut i levende live, mener han.

Han utdyper:

– Folk har veldig mange ulike følelser knyttet til klimaendringer. Redsel, angst, håpløshet, tafatthet eller sinne – de er alle naturlige følelser når vi erkjenner miljøutfordringene vi står overfor. Folk har også ulike motivasjoner for å unngå katastrofal klimakrise: noen tenker særlig på barna og barnebarna, noen er motivert av ivaretakelsen av artsmangfoldet, noen vil unngå ukontrollerbare flyktningstrømmer, noen vil sikre konkurransekraft i fremtiden, og så videre. Summen av disse ulike følelsene, motivasjonene og kunnskapen som vi besitter, er en særdeles potent kraft. Klimakrisen kan således utløse veldig mye bra – men det fordrer et modig, handlekraftig og inkluderende lederskap.

Påvirke lederskapet

I tillegg til å være en katalysator for deltagerne, håper selvsagt Rydningen at hundre tusen stemmer i unison klimafrustrasjon skal bli hørt.

– Krisen vi befinner oss i fordrer at våre ledere samler bena, og tar sats: massiv kanalisering av kapital og kompetanse inn i grønne næringer. Tydelige og strenge rammebetingelser som stimulerer til grønn innovasjon. Mot til å gå den veien vi må gå, selv uten at alle løsninger er på plass enda. Ha takhøyde for feilinvesteringer, og alltid huske på at det grønne skiftet skal inkludere alle: byfolk og bønder, bemidlet og ubemidlet, oljearbeidere og konsulenter osv.

Selv om klimabrølet har en viss politisk brodd, er Rydningen er tydelig på at klimabrølet skal være for alle.

– Dette er et partipolitisk uavhengig arrangement, og vi henvender oss først og fremst ikke til de som er aktiverte i klimakampen. Vi vil ha med unge og gamle, idrettsfolk og gamere, håndverkere og næringslivsledere – til og med folk som sitter i fengsel.

Negative følelser, god stemning

For de fleste er et brøl noe som gir assosiasjoner til frustrasjon og sinne. Selv er ikke Rydningen blant dem som legger skjul på at klimakampen ikke bare handler om optimisme og gledelig pågangsmot.

– Jeg ser på meg selv som en konstruktiv pessimist. Det er store, mørke skyer på himmelen, og det må skje et veldig skifte, veldig raskt, om vi skal evne å ta vare på umistelige verdier.

Men Klimabrølet handler ikke om at alle skal bli sintere.

– Selv om bakteppet er alvorlig, handler det om å jobbe for et gledelig mål: trygg livskvalitet for flest mulig i framtida.

Arrangørene har satt seg et ambisiøst mål: over hundre tusen brølere. I et lite land som Norge er det et stort tall – det betyr at én av sju innbyggere i Norges hovedstad må møte opp.

– Det er en riktig ambisjon, gitt alvoret i situasjon, og jeg tror vi klarer det. Vi er to stykker som jobber heltid med dette, i tillegg til sytti frivillige som jobber med å nå ut til bedrifter, idrettslag, trossamfunn, fagforeninger og så videre. Min oppfordring til dere er: tenk over hva klimakampen betyr for deg. Ta med din parole og dine perspektiver, inviter med deg dine kollegaer, naboer, lagkamerater, og bli med og brøl mot i våre folkevalgte!

klimabrøl3_cropped.jpg

Helene Friis, leder for The Explorer, og Bjørn K. Haugland, administrerende direktør for Skift klimanettverket, skal brøle for klimakampen.