TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Korona-krisen gir digitaliseringsboom i helsevesenet

11. juni, 2020
Av The Explorer

Helsesektoren digitaliseres i rekordfart. Disse norske digitale tjenestene gjør pasienter tryggere og behandlingen mer effektiv.

– Korona-perioden har klart gitt en boost i bruken av digitale helseverktøy. Flere og flere ser at det finnes gode digitale verktøy der ute, som gjør at pasienten føler seg ivaretatt samtidig som personvernet er på plass.

Det sier Trine Radmann i Norway Health Tech, en ledende norsk helseteknologiklynge med rundt 280 bedrifter. Selv om det krever tid og ressurser å digitalisere helsetjenester, er hun sikker på at gevinsten er stor på sikt.

TrineRadmann_profile.jpg

Trine Radmann, Norway Health Tech

Nå ser man jo ekstra tydelig hvor positivt det er med en god digital verktøykasse.

Bygde tysk koronasykehus med norsk kompetanseverktøy

Norske Dossier Solutions har merket godt at digitalisering på sykehus har skutt fart. Dossier leverer programvare som samler og digitaliserer all kompetanseinformasjon og opplæringsaktivitet for helsepersonell.

– På sykehus har de fleste ansatte behov for kontinuerlig opplæring, sertifiseringer og kurs for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver, sier Kari Hubner, nordisk salgssjef i Dossier Solutions.

Men uten riktige verktøy, er det ikke lett å holde styr på hvem som er kvalifisert til å gjøre hva på et stort sykehus.

–Ettersom de fleste e-læringsløsninger kun dekker en del av sykehusets behov, brukes Excel-ark og fysiske permer som må oppdateres manuelt. Sistnevnte kan gjerne fylle et helt rom, forteller Hubner.

Med Dossiers system samles all relevant informasjon på ett sted. Sykehusets ansatte og ledere sparer verdifull tid, og systemet bidrar til økt pasientsikkerhet og bedre kvalitet i behandlingen.

– Med koronaen fikk vi mer å gjøre enn noen gang. Det er jo snakk om et ukjent virus, som man vet lite om. Helsefagarbeidere må forholde seg til stadig nye prosedyrer for smittevern – de endret seg fra dag til dag. Mange ser derfor behovet for et effektivt læringssystem som raskt kan oppdateres, forteller Hubner.

Dossier_1.jpg

I slutten av mars ble Dossier hyret til å hjelpe med etableringen av et midlertidig koronasykehus i Hannover.

– Vi måtte lage opplæringsplaner for over tusen personer, alle med ulike kvalifikasjoner, som også kunne ta høyde for varierende hygienekrav. Det var en stor utfordring, forteller Iris Meyenburger-Altwar.

Hun har vært leder for sykepleierutdanningen ved Hannover Medisinske Høyskole og var en sentral del av teamet som hev seg rundt og bygde et akuttsykehus i rekordfart.

Heldigvis ble det aldri behov for å ta sykehuset i bruk – men delvis takket være Dossier var beredskapen i orden dersom krisen skulle tilta i styrke.

– Tilbakemeldingene er at Dossier har fungert godt. Det er enkelt og intuitivt å bruke. Det er viktig: som leder har man ikke tid til å lese tjue sider om alle for å finne ut hva noen er kvalifisert til.

Confrere tar legetimen inn i stua

Men hva med legetimer når man ikke kan eller vil reise til fastlegekontoret? Da kan man bruke Confrere, en norsk videotjeneste skreddersydd for å sikre trygg kommunikasjon mellom lege og pasient.

– Det er enkelt å bruke. Pasienten får en tekstmelding med en lenke, så er de på. Vi slipper dermed å være tech-support. Alle, selv 80-åringer, klarer det greit på egen hånd.

Det sier lege Berit Bartnes ved Nardosletta legesenter. Hun har vært fastlege i over tjue år og brukt Confrere vel ett år.

– Confrere har vært spesielt nyttig nå under korona. Sånn sett var det veldig praktisk at vi allerede brukte det på forhånd.

Som mange andre leger, opplevde Bartnes at færre ville oppsøke lege i frykt for koronasmitten. Men det betyr ikke at behovet for helsehjelp er blitt mindre.

– Her på legekontoret opplevde vi sterk pågang til sentralbordet i starten av pandemien. Mange hadde spørsmål og trengte å snakke med fastlegen sin. Da var det ekstra viktig å ha denne plattformen, så vi kunne ha konsultasjoner uten oppmøte på kontoret.

01_Confrere_Video_Call_Desktop.jpg

Ikke overraskende har Confrere hatt mye å gjøre i det siste. Det forteller Dag Inge Aas, Chief Technology Officer hos Confrere.

– Før brukte en av tjue norske fastlegekontor Confrere. Nå er over halvparten av alle fastleger i landet aktive brukere, sier han.

– Da pandemien kom måtte vi kaste oss rundt, det ble raskt en «alle mann på dekk»-situasjon. Men det var godt å føle at vi kunne bidra og hjelpe til på en konkret måte under denne krisen.

Selv om videokonsultasjoner ikke skal erstatte fysiske legebesøk, tror Aas at legetime via video fortsatt vil være normalt etter at koronapandemien er over.

– Akkurat nå gjøres omtrent femten prosent av alle legekonsultasjoner i Norge på video – en femdobling fra før koronaen inntraff. Vi tror det er realistisk at ti prosent av legebesøk kan gjøres digitalt også når pandemien er over.

Effektiv og trygg pasientoppfølging med CheckWare

En annen tjeneste som brukes hjemmefra er den norske løsningen CheckWare, som lar pasienter rapportere helsetilstanden sin over nett. CheckWare brukes av sykehus, klinikker og kommuner for å følge opp pasienter, måle behandlingsutfall, og tilby nettbaserte behandlingsprogram.

– CheckWare sikrer at viktige spørsmål blir stilt og at svarene blir vurdert i behandlingen. Behandleren får bedre oversikt over hva som er viktigst for pasienten og kan prioritere deretter.

Det sier Per Arne Holman, analysesjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Der er CheckWare en naturlig del av det psykologiske og psykiatriske behandlingstilbudet.

– CheckWare gir oss også data til et kvalitetsregister vi har bygget selv. Med mye data om mange pasienter over lang tid kan vi studere hvordan organiseringen vår påvirker behandlingen, sier Holman.

Checkware_1.jpg

Heidi Blengsli Aabel er administerende direktør i CheckWare. Hun forteller at tjenesten brukes på sykehus og poliklinikker, innenfor psykiatri, rusomsorg, rehabilitering, habilitering og somatikk. Over 90 prosent av psykiatri og rusbehandling i Norge har tilgang til CheckWare, og i Storbritannia er flere «NHS trusts» på kundelisten.

Utover å gi pasientene bedre oppfølging, eliminerer CheckWare også unødvendige legebesøk. Det har vist seg å være nyttig under koronapandemien.

– Da koronapandemien kom ble det ekstra aktuelt å bruke CheckWare til å ivareta pasienter uten at de trengte å møte til time. Hvis det ikke er behov for oppfølging, slipper de å dra til legen, sier Aabel.

Hun tror også at pandemien har skutt fart på digitaliseringen av helsevesenet.

– Med korona så vi hvor viktig digitale helsetjenester er for samfunnet. Slike løsninger er i dag blitt «need to have», ikke bare «nice to have», sier hun.

Radmann i Norway Health Tech er enig i at de digitale løsningene er kommet for å bli.

– Jeg tror den økte bruken av teknologi vi har sett under pandemien vil fortsette. De langsiktige fordelene ved digital infrastruktur er blant annet høyere kvalitet i behandling og omsorg, og mer helse for hver investert krone, avslutter hun.