TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Friskere alderdom med norsk teknologi

28. juni, 2019
Av The Explorer

Eldre sliter ofte med kroniske plager og aldersrelaterte sykdommer. Ny norsk teknologi gir dem bedre behandling – og sparer det offentliges ressurser.

Vi lever stadig lenger. Det er godt nytt – men det betyr også at helsevesenet får flere brukere, uten at budsjettene nødvendigvis øker. I Norge møtes denne utfordringen i stadig større grad med bedre og mer effektiv teknologi.

Her er noen av de fremste, norske innovasjonene som gir pasienter bedre og friskere liv:

Dignio: Fjernoppfølging som gir frihet og trygghet

Når pasienter blir eldre, trenger de som regel hyppigere oppfølging fra helsevesenet. Blodprøver og lungetester må tas jevnlig, og medisinering blir en daglig rutine.

Dette er både en belastning for pasienten selv, som må strukturere mer av hverdagen sin rundt møter med helsevesenet, og for helsevesenet, som må bruke tid og ressurser på rutinemessig oppfølging av pasienter.

Norske Dignio har imidlertid utviklet en løsning som gjør at pasienten kan ta mye av oppfølgingen hjemmefra, uten å måtte møte på det lokale helsekontoret.

Selskapet har utviklet utstyr som pasienten selv kan bruke til å måle temperatur, blodtrykk, oksygennivå, blodsukker, vekt, og lungefunksjon og -kapasitet. Resultatet sendes automatisk til MyDignio-appen, som både pasient og helsepersonell har tilgang på. Hvis nødvendig, tar lege eller sykepleier kontakt for å diskutere prøvene.

Medido-small-size-7661_cropped.jpg

Pasienter får riktig dose medisin til riktig tid med automatiske medisindispensere fra Dignio .

I tillegg leverer Dignio utstyr for fjernoppfølging av medisinering. Det vil si at pasienter får medisindispensere som varsler om og doserer ut riktig mengde medisin på gitte tidspunkt.

Denne løsningen er allerede tatt i bruk blant annet i Bergen, Norges nest største kommune. Der kan Lisbet Mortensen, sykepleier ved kommunens responssenter, fortelle om gode erfaringer.

– Vi hadde én pasient som fortalte at han fikk hverdagen sin tilbake, sier hun.

– Da han fikk en automatisk medisindispenser, kunne han selv håndtere medisinene. Ved å bli varslet til faste og riktige tider, ble helsen hans gradvis bedre, og han kan nå leve et selvstendig liv.

– For oss betyr det at man ikke trenger å involvere hjemmetjenesten for å sikre at pasienter tar medisinene sine, sier Mortensen.

I tillegg har det vært til enorm hjelp for pårørende.

– Mange har følt at de ikke har hatt kapasitet til å hjelpe sine nærmeste, men medisindispenseren har gitt dem trygghet og mulighet til å følge opp uten å måtte involvere helsepersonell. Det har også gitt dem frihet i hverdagen, sier hun.

RoomMate: Gjør pasienter trygge i eget hjem

Eldre pasienter med demens eller muskelsvinnsykdommer må ofte holdes under kontinuerlig oppsyn av enten pårørende eller helsevesenet. Det er en påkjenning for pasienten med mindre privatliv, pårørende med tid og krefter og helsevesenet med store ressurser..

Heldigvis finnes det alternativer. Norske RoomMate har utviklet en løsning med sensorer og et varselsystem som plasseres i pasientens rom eller hjem. Da kan helsepersonell bli varslet om pasienten faller, uten å være fysisk til stede.

I Bamble, en norsk kystkommune med 14 000 innbyggere, har de brukt RoomMate i over fire år.

– Det begynte med en enkelt pasient med ALS. Pårørende var engstelig for å reise hjemmefra. Så installerte vi to RoomMate-sensorer. Det gjorde at pasienten fikk en mer forutsigbar hverdag og mye mer frihet, sier Nicolai Welfler, rådgiver for velferdsteknologi i Bamble kommune.

Ikke bare fikk pasienten umiddelbart et bedre liv – kommunen sparte også en sykehjemsplass.

– Med RoomMate kunne pasienten bo hjemme i to år til. Det vil si at vi har utsatt en sykehjemsplass i to år og unngått en kostnad på 1,8 millioner, sier han.

Etter de vellykkede erfaringene fra den første pasienten, bruker Bamble nå RoomMate i stor skala.

– Vi bruker RoomMate hos flere demenspasienter som bor hjemme, og vi ser på å bruke dem i omsorgsboliger. Da gir vi nattevaktene et verktøy som gjør dem tryggere. De får mer kontroll og pasientene får færre forstyrrelser, forteller Welfler.

Om noen skulle være bekymret for at RoomMate går utover personvernet, har Welfler en beroligende melding:

– Teknisk er alt på stell: ingenting lagres, alle data slettes etter kort tid. Det brukes ikke til datainnsamling eller -analyse. Faktisk vil jeg si at denne løsningen er mye mindre inngripende i personvernet enn om man skal være på rommet eller i hjemmet til en pasient hele tiden, avslutter han.

KOMP: Bekjemper ensomhet hos eldre

Hva er helseeffekten av en prat med bestemor? Når man blir eldre krymper ofte det sosiale nettverket: gamle venner forsvinner og familien spres for alle vinder. Det kan øke risikoen for ensomhet, isolasjon og depresjon – faktorer som har stor innflytelse på både livskvalitet og allmennhelse.

anne-lise-ryel-kreftforeningen-2016-foto-agnete-brun-1-713x1024_cropped.jpg

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Agnete Brun

Det finnes ingen pille som kan erstatte et aktivt sosialt liv, men KOMP fra norske No Isolation gjør det lett å få det meste ut av det nettverket man har. KOMP er et enkelt og intuitivt sosialt verktøy. Og der mange eldre har en høy terskel for å ta i bruk sosiale medier, er KOMP skreddersydd for at alle generasjoner kan delta.

Anne Lise Ryel

Mange eldre føler seg fremmedgjort fra moderne teknologi. Men KOMP er så enkelt at vi pleier å si at dersom du kan forskjell på høyre og venstre, kan du bruke KOMP.

De siste tre årene har Kreftforeningen tilbudt eldre kreftpasienter eller pårørende å låne KOMP helt gratis – og de har sett stor effekt hos brukerne:

– Flere som har fått bruke KOMP sier at livene deres har blitt totalt forandret. Eldre som har mistet mange venner har fått et helt nytt sosialt liv, Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Selve KOMPen er en mellomting mellom en liten TV og et nettbrett, med en skjerm og en volumknott, som også fungerer som av-og-på-knapp. Designet har hentet inspirasjon fra en gammeldags radio – et bevisst valg for at den skal appellere til målgruppen.

Familie og venner bruker en app for å starte en videosamtale med KOMPen. I tillegg kan de sende bilder som vises på KOMPens skjerm i en tidsbegrenset periode. På den måten blir eldre mer inkludert i familiens liv..

I Kreftforeningen er de overbevist om at pasientene får et bedre liv – og kanskje holder seg friskere – når de bruker KOMP.

– Det å ha et sosialt nettverk er en god ting. KOMP bidrar til økt kontakt med familien, og dermed øker livskvaliteten. Er du sterkere psykisk blir du sterkere fysisk, og da kan du håndtere påkjenninger bedre, avslutter Ryel.