TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Norsk program får grønne løsninger på markedet i rekordfart

5. juni, 2020
Av The Explorer
PILOT-E hovedbilde_cropped.jpg

PILOT-E

Det haster å få ned klimagassutslipp, men teknologien som trengs er ikke på plass ennå. PILOT-E er et program som sørger for at klimasmarte løsninger blir til konkurransedyktige produkter i rekordfart.

Det må lønne seg å satse grønt. Ifølge den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) har vi bare ti år på oss til å iverksette drastiske utslippskutt om vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til en og en halv grad.

Det krever både omstilling og ny teknologi. Men vi har ennå ikke den teknologien vi behøver for å gjøre dagens næringer utslippsfrie.

Derfor satser Norge hardt på å stimulere næringer til å utvikle ny, innovativ lavutslippsteknologi. Det er ikke bare nødvendig fra et miljøperspektiv, men også sunn næringspolitikk: fremtidens bedrifter er nødt til å levere på bærekraft for å være konkurransedyktige.

For å sikre at det skal være så enkelt som mulig for norske bedrifter å få støtte til å satse på lavutslippsteknologi, har Norge lansert PILOT-E-ordningen.

large-Energy efficient ferry from Brødrene AA on water with woodland background-Brødrene Aa _ Eilev Instanes._cropped.jpg

Brødrene Aa har ledet et PILOT-E prosjekt.

Eiliv Instanes/Brødrene Aa

Forutsigbarhet og lite byråkrati

I Norge er støtteordninger et viktig virkemiddel for å få frem grønne løsninger. Ordningene gir bedrifter den finansielle tryggheten de trenger for å satse tungt på å utvikle grønn teknologi. Hvis bedrifter sitter på en løsning som har potensiale for å redusere utslipp og lykkes på markedet, kan offentlige institusjoner og etater ta deler av risikoen når produktet skal skaleres.

PILOT-E er et samarbeid mellom tre offentlige aktører: Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, og Enova.

PILOT-E samkjører tilgjengelige finansieringstilbud og dekker hele løpet av produktutviklingen, fra forskning og utvikling til skalering og lansering. Hvis en bedrift har en lavutslippsteknologi de vil satse på, trenger de bare å sende én søknad til PILOT-E. Hvis de kommer gjennom nåløyet, får de støtte og oppfølging helt til løsningen er på markedet.

Ordningen senker terskelen for å satse grønt og sikrer at gode løsninger ikke blir liggende i skrivebordsskuffen, men kommer seg ut på markedet – og bidrar til å kutte utslipp lokalt og globalt.

I tillegg til tettere oppfølging og koordinering, gir PILOT-E også forutsigbarhet for bedriftene. I stedet for å søke støtte til ulike faser av produktutviklingen, er de garantert støtten de trenger helt fram til kundene har produktet i hendene.

Raske resultater

Etablert i 2015, PILOT-E har gjennomført fire utlysningsrunder. Den neste utlysning har fristen 16. september 2020.

Ordiningen har allerede ført til konkrete resultater. I noen tilfeller har utvikling og kommersialisering gått mye fortere enn forventet.

Dette er tilfellet for et prosjekt ledet av NorBetong for å utvikle en utslippsfri byggeplass. Kjøring av tunge betonglass, drift av trommel, og pumping av betong krever mye diesel. Det utgjør samlet en stor del av utslippene fra byggesektoren. Mens andre bedrifter tidligere utforsket ulike hybridløsninger og del-elektrifisering for å redusere utslipp, har NorBetong satset tung på å gjøre hele prosessen elektrisk.

Prosjektet, som har tre trinn, fikk støtte fra PILOT-E i 2017.

Første trinn av prosjektet gikk ut på å bygge om en betongbil (PILOT-E bilen) med en elektrisk trømmel som får kraft fra strømnettet, i stedet for et aggregat, for eksempel. Trommelen ble ferdigstilt tidligere enn forventet og brukes nå av NorBetong.

Trommelen er også mer effektiv enn forventet, med null utslipp av gass og partikler, ingen lekkasjer av diesel på bakken og svært lite støy. Det sistnevnte er en uforutsett fordel. En stillere byggeplass betyr at arbeidere kan bruke normalt stemmeleie, noe som gjør kommunikasjon enklere og byggeplassen tryggere. I tillegg reduserer det helseskadelig støy.

Andre trinn av prosjektet går ut på å utvikle en betongpumpe som får kraft fra strømnettet. Pumpen er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2021.

Tredje og siste trinn av prosjektet vil være å utvikle et helelektrisk kjøretøy for tungtransport.

norbetong_biler_stasjon_bredde_cropped.jpg

NorBetong

Transportsjef i NorBetong, Stein Hov, sier at PILOT-E har vært uvurderlig for å få utviklet konseptet.

– Vi har stukket frem hodet og satset på noe utvikle noe helt nytt, og da har støtten fra PILOT-E vært kjempeviktig. Det følger alltid med en stor kostnad å være først ute med ny teknologi, men PILOT-E har gitt oss tryggheten vi trenger for å satse, sier han.

Og nettopp det at PILOT-E er én prosess som følger produktet hele veien fra startgropa til mål har gjort at utviklingen har gått raskt.

– Det har vært en kjempefordel å slippe å forholde seg til flere prosesser og bare ha én aktør som ivaretar oss gjennom hele løpet – fra utvikling til prototype og videre, sier han.

Han tilføyer: – Vårt opprinnelig mål var å få til en utslipssfri byggeplass. Nå skal den også være en stille byggeplass. Vi har da fått med et begrep til, og forholder oss til begge. Vi har null vision på skadet og drepte. Våre løsninger kommer til å hjelpe alle byggeplasser, ikke kun de heleletriske.

Nullutslipp på byggeplasser

I løpet av 2019 delte PILOT-E-ordningen ut 95 millioner kroner til fire ambisiøse prosjekter. To av disse skal redusere utslipp fra byggeplasser, og de to andre skal etablere en verdikjede for hydrogen.

Byggeprosjektene jobber for å redusere utslipp på ulike måter. Ett prosjekt, ledet av Skanska, skal utvikle en datadrevet anleggsplass som tar i bruk kunstig intelligens for å optimalisere kjøremønstre, koordinering og ressursutnyttelse av maskinparken. Prosjektet kommer til å kutt utslipp fra eksisterende byggeplasser, i tillegg til å bane vei for autonome, utslippsfrie byggeplasser i fremtiden.

Samtidig jobber BKK, et norsk nettselskap og leverandør av energiløsninger, med et prosjekt som skal etablere en «Energipartner» som skal spille en unik rolle i møtet mellom nettselskapet og de øvrige aktørene i byggeprosessen. Målet er å sikre tilstrekkelig effekt i strømleveransene for å få til utslippsfrie byggeplasser.

IMG_4449_cropped.jpg

Nasta har ledet et samarbeidsprosjekt som har fått PILOT-E støtte.

Verdikjede for hydrogen

BKK leder også et hydrogenprosjekt. Målet med dette prosjektet er å bygge en verdikjede for flytende hydrogen til havnæringene. Prosjektet dekker hele verdikjeden, fra produksjon, lagring og transport til bruk ombord på utvalgte fartøy. Planen er å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart innen første del av 2024.

Det fjerde prosjektet ledes av Hellesylt Hydrogen Hub, et konsortium under Flakk Gruppen. De utvikler et anlegg som skal levere hydrogen til ferger og cruiseskip i Geirangerfjorden.

Prosjektet har som mål at lokal og grønn hydrogenproduksjon skal skape nullutslippsdrift i Geirangerfjorden, en fjord som står på UNESCOs verdensarvliste og har omtrent 800 000 besøkende hvert år. Utslipp i den trange fjorden har vært så høye at Stortinget har introdusert nye krav som sier at alle cruiseskip i UNESCO-fjorder må være utslippsfrie fra 2026.

geiranger-seen-from-flydalsjuvet-viewpoint_cropped.jpg

Geirangerfjorden står på UNESCOs verdensarvliste og er et populært turistmål.