TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

Explore BusinessNorway.com
Login

Norge huser verdensledende testsenter for fremtidens havvind

Vindmøller til havs skal hjelpe Europa kvitte seg med fossil energi. Nå flokker selskaper til Norge for å teste sine vindturbiner på Karmøy.

Havvind er en sentral del av Europas – og verdens – energiframtid. EU-kommisjonen anslår havvind må bidra med opp mot 450 GW innen 2050 for at Europa skal bli klimanøytralt. Til sammenligning er dagens totale globale havvindproduksjon på 23 GW. Målet innebærer altså en tolvdobling fra dagens kapasitet.

For å komme dit behøves det nyvinninger som gjør havvindinstallasjoner billigere og mer effektive. Det betyr store forretningsmuligheter for innovative energiselskaper – og mange av disse selskapene flokker til Karmøy for å teste sine løsninger.

Her ligger nemlig Marine Energy Test Centre (Metcentre), som tilbyr tjenester og infrastruktur som lar selskaper teste ut offshore vind-installasjoner i Nordsjøen.

Hywind Demo_cropped.jpg

Zefyros (Hywind Demo).

Fride Moen

– Usedvanlig godt og kundeorientert senter

Selv om havvind er et relativt ferskt område, har Metcentre allerede en stolt historie. Her installerte Equinor verdens aller første flytende vindmølle, Hywind Demo, allerede i 2009. Det var et viktig ledd på veien mot åpningen av verdens første flytende havvindfarm, Hywind Scotland, i 2017, som i dag forsyner 36 000 britiske husstander med strøm.

Nå utvikles også neste generasjons turbiner på senteret.

En av dem er danske Stiesdals «TetraSpar»-konsept, utviklet i samarbeid med Shell og Innogy. Kjernen i prosjekter er en ny type fundament for flytende vindturbiner som skal være mindre kostnadskrevende enn eksisterende modeller.

– Vi valgte å teste ved Metcentre fordi det tilbyr både smidig saksbehandling og verdifull støtte overfor myndigheter og andre interessenter. De byråkratiske utfordringene her er langt mindre enn andre steder, sier Henrik Stiesdal, grunnlegger og leder av Stiesdal.

Modellen deres skal etter planen installeres i Metcentres testområde i løpet av 2021 og bli stående i minimum fem år.

– Senteret har hjulpet på en lang rekke områder. Først og fremst overfor myndighetene, men også ved å sette oss i kontakt med relevante lokale aktører og leverandører.

– Vi vurderer kvaliteten av senterets arbeid til å være usedvanlig god, samtidig som de er meget kundeorienterte , legger han til.

August 2019 Makani's energy kite launches from a spar buoy in the North Sea off the coast of Norway_cropped.jpg

Makanis vinddrage ble lansert fra en sparbøye i Nordsjøen.

Vertskap for ledende Horisont 2020-prosjekt

Også andre innovative vindprosjekter benytter Metcentre. I 2021 får Stiesdal selskap av det svensk-utviklede SeaTwirl-konseptet, som representerer et nyskapende vindturbin-design. Det California-baserte selskapet Makani har også testet sin banebrytende vinddrage her.

Og i vår kom også nyheten om at flytende vindprosjektet FLAGSHIP – som skal testes ved Metcentre – ble tildelt hele 25 millioner euro i Horisont 2020-midler. FLAGSHIP-prosjektet sikter på å utvikle en kostnadseffektiv flytende vindturbin som kan produsere energi for 40-60 euro per MWh.

– Her er det snakk om en ny type flytende fundament i betong. De største flytende vindturbinene i dag har en kapasitet på rundt 8 MW. Men med dette fundamentet kan vi håndtere større vindturbiner som kan nå over 10 MW, kanskje opp mot 20, sier Arvid Nesse, leder for Metcentre.

Det flytende betongfundamentet er utviklet av norske Dr.techn. Olav Olsen, og prosjektet ledes av det spanske energiselskapet Iberdrola, i samarbeid med norske, spanske, franske, tyske og danske partnere.

– Tildelingen er en viktig anerkjennelse av at den norske offshoreindustrien kan omstille seg og omsette kunnskapen sin til ny fornybar teknologi.

– Skal bli verdensledende

Metcentres beliggenhet er meget godt egnet for å teste havvindløsninger: fra Karmøy er det bare litt over ti kilometer ut til selve testområdet i Nordsjøen. I tillegg ligger Karmøy sentralt plassert i det geografiske hjertet av den norske offshoreindustrien, som innehar verdensledende kompetanse på flytende og bunnfaste maritime installasjoner.

Testsenteret er en del av Norwegian Offshore Wind Cluster, en dedikert havvindklynge med 122 medlemmer. Klyngen bringer sammen spesialiserte bedrifter fra ulike deler av vindkraftverdikjeden – samt større aktører fra offshoresektoren som vil satse fornybart.

Arvid_Nesse_profil.jpg

Arvid Nesse, leder for Norwegian Offshore Wind Cluster og Metcentre

Her har vi samlet alle typer kompetanse som trengs. I nærheten har vi aktører som dekker nesten hele verdikjeden til vindturbiner: fundamenter, kabler, drift, vedlikehold, juridiske tjenester og så videre, sier Nesse.

24.juni skal klyngen sågar arrangere en internasjonale havvindkonferanse – for anledningen gjennomført som en hybrid av webinar og fysisk konferanse

– I klyngen jobber vi med å utvikle den norske leverandørkjeden. Innovasjon og testing av nye konsepter og teknologier for å redusere kostnader er en viktig del av dette. Vi har også jobbet for å få norske industrielle havvindprosjekter. Hywind Tampen, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II vil få stor betydning for norsk havvindsindustri. I tillegg samarbeider klyngens bedrifter ut mot internasjonale vindkraftmarkeder, forteller Nesse

Han tror at den norske havvindbransjen går en lys framtid i møte.

– Det gikk litt tregt de første årene etter oppstarten. Men nå har interessen gått opp veldig. Vi har en ambisjon om å bli en verdensledende leverandørkjede for flytende offshore vind. Timingen vår er veldig god: Norge i dag en veldig god posisjon i dette markedet, avslutter han.