TheExplorer.no will become BusinessNorway.com from 30 March 2023.

See details
Login

Hvordan skal vi få råd til alle fremtidens pasienter?

Norway Health Tech er Norges største helseklynge, med 250 medlemsbedrifter som alle ivrer for fremtidens helsevesen og utfordringene som følger med det.

Flere av medlemsbedriftene søker aktivt å finne innovative løsninger på feltet – løsninger som Norway Health Tech igjen bidrar til å løfte fra et nasjonalt nivå og videre ut på verdensmarkedet.

Les også: Norge viser vei for elektrifisering av skipsfart

– Hva er de viktigste bærekraftige trendene i din sektor akkurat nå?

– Helse angår alle mennesker i hele verden, noe som også betyr at det koster enormt store summer. I dag ser vi at mange land enten bruker en stadig økende andel av sitt BNP på helsetjenester, eller ikke har råd til å bygge opp en god infrastruktur for helse. Det er ikke bærekraftig på sikt. Derfor haster det med å finne løsninger som både kan ta ned kostnaden på helsetjenester, samt dekke helsebehov vi ikke hadde løsninger på tidligere.

– Helt siden oljen ble oppdaget, har vi nordmenn vært vant til å kombinere kunnskap og teknologi. Vi er blitt en nasjon av ingeniører, og dette innovative tankesettet gjør at vi nå er godt rigget for å lykkes også i andre sektorer.

Les hvordan Norwegian Technology bruker en løsning fra oljesektoren til å behandle avfallsvann

– Det boomer i helse om dagen – over 350 selskaper har henvendt seg til Norway Health Tech og vår inkubator Aleap på bare halvannet år, og så mye som 12 prosent av helseindustrien i Norge er i dag startup-selskaper. I tillegg har vi en god del scaleups. Til sammen representerer disse et enormt vekstpotensial, både nasjonalt og internasjonalt.

Kathrine Myhre, CEO, Norway Health Tech

– Hvilken bærekraftig løsning drømmer du om at finnes om ti år?

– Det blir feil å trekke frem én enkelt løsning. Heller vil jeg understreke viktigheten av mange bærekraftige løsninger innen helsesektoren, som samlet kan redde liv og sørge for en god pasienthelse, mer effektivt enn i dag og til en lavere kost. Dette er helt nødvendig i et samfunn som vil bestå av stadig flere og stadig eldre folk, der flere også vil rammes av kroniske sykdommer.

– Gjør vi ikke noe med dette nå, vil det oppstå en lite ønskelig prioriteringssituasjon. Både ved at enkelte behandlingsformer og pasienter vil måtte prioriteres fremfor andre, men også at helsetjenester må prioriteres fremfor for eksempel utdanning eller infrastruktur. Dette gjelder ikke bare for Norge, men også for resten av verden.

Les også: Slik gjør Bergen byen tilgjengelig for fremtiden – uten å bli «bilfri»

– Hva er din ambisjon for «The Explorer»? Hvordan kan den bidra til økt eksport for norske bedrifter? 

– Norge har offentlig helsevesen høyt på agendaen – det er det som er noe av det unike med vår modell. For å kunne beholde den modellen, må vi fyllet gapet mellom reduserte olje- og gass-inntekter og de økte kostnadene knyttet til helsetjenester med nye jobber og verdiskaping. Med en vekst på 10-12 prosent hvert år, utvikler den helseindustrien i Norge nå nye og mer kostnadseffektive løsninger for det norske helsesystemet. Samtidig bygger de en stadig større eksportindustri – med inntekter av 23,6 milliarder kroner i 2016.

– Samtidig er mye av grunnen til at vi har kunnet bygge denne modellen, at vi – i motsetning til mange andre land – har vært heldige med rike funn av olje og gass.

Se video av hvordan Equinor bygde verdens første vindkraftverk til sjøs

– Basert på de globale utfordringene og behovene for løsninger innen helsesektoren, har det oppstått et enormt, verdensomspennende marked for den norske helseindustrien. I tillegg mener jeg at dersom norske selskaper kommer opp med gode løsninger på eksisterende problemer, har vi en forpliktelse til å sørge for at også andre land får tilgang på disse løsningene.

– Gjennom å legge til rette for dette, både via Norway Health Tech og The Explorer, kan vi bygge bærekraftige helsetjenester både nasjonalt og internasjonalt – samtidig som vi bygger opp en stor helseindustri i Norge.

Utforsk flere spennende løsninger i The Explorer – eller registrer din egen løsning i dag!

Foto: Bård Gudim (hovedbilde) og Thomas Kristiansen (portrett)