Hva er The Explorer?

The Explorer skal vise verden de beste grønne og bærekraftige løsningene fra Norge.

Om The Explorer

 • Samarbeid mellom offentlig og privat sektor
 • Skal vise frem det beste Norge har av grønne og bærekraftige løsninger og initiativ
 • Internasjonal matchmaking lanseres i mai 2019

I 2017 ga regjeringen Innovasjon Norge i oppdrag å utvikle et digitalt utstillingsvindu for å synliggjøre norske grønne og bærekraftige løsninger. I samarbeid med norsk næringsliv ble derfor TheExplorer.no lansert 31. mai i år.

Målet er at The Explorer skal bli en matching-tjeneste, der norske aktører og løsninger presenteres og gjøres lettere tilgjengelig for potensielle kunder, samarbeidspartnere og investorer over hele verden.

The Explorer skal også vise frem bærekraftige initiativ fra offentlig sektor, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Les mer her

Mange norske aktører er små i internasjonal sammenheng, og det er kostnadskrevende å bygge posisjon i et globalt marked. The Explorer tilbyr norske bedrifter å stille ut sine innovative og bærekraftige løsninger, slik at de synliggjøres for et globalt publikum. For mange aktører er dette en mulighet til å fortelle historier som de ellers ikke har ressurser til å formidle.

The Explorer er ett av flere tiltak i arbeidet med Merkevaren Norge. Les mer om Merkevaren Norge her

Hvem kan registrere seg i The Explorer?

Alle norske bedrifter kan helt kostnadsfritt registrere sine løsninger i The Explorer. Et faglig og redaksjonelt team går deretter gjennom løsningene, og publiserer dem som kommer gjennom nåløyet.

Utvalget av løsninger og teknologier som presenteres gjennom The Explorer, skal ha som felles mål at de kan bidra til å løse verdens klima- og samfunnsmessige utfordringer. Løsningene kan være små, store, avanserte, enkle, billige eller dyre. Noen er klare for å selges i dag, andre må utvikles videre eller tilpasses nye markedsbehov.

Alle løsningene i The Explorer må oppfylle følgende tre kriterier (se også faktaboks).

 • De må være grønne
 • De må rettes mot minst ett av FNs bærekraftsmål
 • De må komme fra en bedrift som etterlever god forretningsskikk

Siden The Explorer er en plattform for eksport, bør løsningene være skalerbare – altså bør de ha mulighet for å vokse i et internasjonalt marked.

Har du en grønn eller bærekraftig løsning? Registrer den i dag!

Slik går du frem for å presentere en løsning

Alle løsninger i The Explorer presenteres etter en standardmal, og alle løsninger presenteres på engelsk.

Først introduseres løsningen med kort tittel og ingress. Deretter går teksten gjennom fire punkter i noe mer detalj:

 1. Hvilket problem er det som løses?
 2. Hvordan løses problemet?
 3. Hvilke konkrete fordeler kan kunden forvente?
 4. Hva er markedspotensialet?

Brukertesting viser at cirka 350-400 ord er en optimal lengde på presentasjonen.

I tillegg er løsningspresentasjonene helt avhengige av gode bilder og/eller en video som forklarer utenlandske bedrifter og investorer hvorfor akkurat denne løsningen er den mest interessante.

Når alt dette er satt sammen, har bedriften en enkel og flott «one pager» som kan brukes fritt også i andre sammenhenger.

Sjekk ut hvordan andre bedrifter presenterer sine løsninger i The Explorer

Etter at du har registrert løsningen, tar The Explorer-redaksjonen kontakt med deg på e-post for videre oppfølging.

Redaksjonen sørger for at alle løsninger som kvalifiserer til publisering blir presentert på en profesjonell måte, med korrekt engelsk språk og gode bilder.

Når starter match-makingen?

Frem mot våren 2019 er målet å mobilisere hundrevis av norske bedrifter – fra alle sektorer – til å registrere sine løsninger i The Explorer.

Tilrettelegging av selve match-makingen og en internasjonal lansering av The Explorer skal etter planen finne sted under GreenTec Award i Berlin 24. mai 2019.

Dette er GreenTec Awards. Les mer her

Glem heller ikke å besøke The Explorer jevnlig, da tjenesten vil forandres og forbedres fortløpende mens den vokser frem. Vi hører gjerne på dine innspill og tilbakemeldinger, så send oss gjerne en mail på TheExplorer@innovasjonnorge.no.

Bli en del av det norske «landslaget» for grønne og bærekraftige løsninger – registrer din egen løsning i dag!

Hvem kan registrere seg i The Explorer?

 • Bedrifter med et norsk organisajonsnummer
 • Bedrifter som etterlever god forretningsskikk
 • Bedrifter med løsninger som er grønne
 • Bedrifter med løsninger som retter seg mot minst ett av FNs bærekraftsmål
 • Bedrifter som er internasjonalt skalerbare

Om The Explorer

 • Samarbeid mellom offentlig og privat sektor
 • Skal vise frem det beste Norge har av grønne og bærekraftige løsninger og initiativ
 • Internasjonal matchmaking lanseres i mai 2019

Hvem kan registrere seg i The Explorer?

 • Bedrifter med et norsk organisajonsnummer
 • Bedrifter som etterlever god forretningsskikk
 • Bedrifter med løsninger som er grønne
 • Bedrifter med løsninger som retter seg mot minst ett av FNs bærekraftsmål
 • Bedrifter som er internasjonalt skalerbare